10 publicznych uczelni zawodowych otrzyma wsparcie finansowe

10 publicznych uczelni zawodowych otrzyma wsparcie finansowe fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekaże 10 mln zł dla 10 publicznych uczelni zawodowych. Wsparcie będzie przekazane w ramach projektu Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości.

Środki będą przekazane uczelniom, które nie uzyskały finansowania w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości w 2021 roku. Będą to:

  1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  3. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
  4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  5. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  8. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. F. Szczepanika w Suwałkach
  10. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Założenia projektu powstały na bazie analizy efektów Dydaktycznej inicjatywy doskonałości oraz dostrzeżenia pozytywnych skutków oddziaływania tego wsparcia na jakość pracy uczelni, przede wszystkim w okresie zmian organizacyjno-dydaktycznych wymuszonych pandemią COVID-19. 

W czasie narastającego zagrożenia epidemicznego wyzwaniem dla publicznych uczelni zawodowych było kontynuowanie kształcenia w nowych warunkach, szczególnie prowadzenie kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Doświadczenia z tego okresu stały się impulsem do wypracowania nowych, często niezwykle innowacyjnych rozwiązań. Dotyczyły one zarówno kwestii dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Celem Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości jest wspieranie tych zmian.  

Źródło: MEiN

Śr., 31 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska