Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach: technik gazownictwa i technik spawalnictwa

Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach: technik gazownictwa i technik spawalnictwa fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Projekt stanowi realizację:

  1. wniosku Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wprowadzenia zmian w kształceniu w zawodzie technik gazownictwa w zakresie zmiany symbolu i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie z: „BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci gazowych” i „BUD.29. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych”;
  2. wniosku Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wprowadzenia zmian w kształceniu w zawodzie technik spawalnictwa w zakresie dodania kwalifikacji „MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” wyodrębnionej w zawodzie monter systemów rurociągowych, jako kolejnej kwalifikacji będącej pierwszą kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie technik spawalnictwa.

Wnioski o wprowadzenie powyższych zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego 24 lutego 2021 r. W związku z powyższym zaistniała potrzeba znowelizowania rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Źródło: legislacja.gov.pl 

Czw., 4 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka