Powiat Raciborski wnioskuje o zmianę przepisów anty-covidowych dotyczących gimnastyki korekcyjnej

Powiat Raciborski wnioskuje o zmianę przepisów anty-covidowych dotyczących gimnastyki korekcyjnej fotolia.pl

Starosta Powiatu Raciborskiego, w imieniu mieszkańców Powiatu, zwrócił się z prośbą o podjęcie inicjatywy poselskiej w sprawie zmiany obowiązujących przepisów anty-covidowych. Chodzi o sytuację dzieci dotkniętych wadami postawy, które dotychczas uczęszczały na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ośrodkach sportowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku, dotyczące ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie odnosi się do zagadnienia gimnastyki korekcyjnej. Chodzi o zajęcia organizowane nie tylko w placówkach o charakterze oświatowo-wychowawczym i ośrodkach terapeutycznych ale także w podmiotach o profilu wyłącznie sportowym. Co do tych podmiotów, Rozporządzenie Rady Ministrów reglamentuje lub w całości zakazuje ich działalność w okresie obowiązywania przepisów, które kolejnymi nowelizacjami ulegają przedłużeniu.

W piśmie podkreślono, że gimnastyka korekcyjna odbywająca się w szkołach nie obejmuje wszystkich grup dyspanseryjnych. Najtrudniejsze przypadki wymagają nie tylko wykwalifikowanej kadry, fachowej wiedzy i specjalistycznych metod ale także sprzętu, którego zazwyczaj brakuje w placówkach oświatowych. Osoby o najbardziej skomplikowanych wadach postawy mogą zostać prawidłowo obsłużone wyłącznie w specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych lub – jak w przypadku mieszkańców Powiatu Raciborskiego – w Powiatowym Centrum Sportu, dysponującym odpowiednim sprzętem i bazą lokalową.

Podkreślono też wątpliwość dotyczącą tego, dlaczego możliwe są zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w szkołach czy lokalach należących do podmiotów prywatnych, a niemożliwa jest organizacja zajęć w obiektach sportowych i podmiotach uprawiających działalność sportową.

Zaznaczono, że gimnastyka korekcyjna nie ma charakteru sportowego ani rekreacyjnego, a wyłącznie zdrowotny.

Śr., 17 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska