Program stypendialny Klasa

Program stypendialny Klasa fotolia.pl

Fundacja BNP Paribas ogłosiła program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.

Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • Zamieszkują na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców.
  • Uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów na koniec pierwszego półrocza 8 klasy szkoły podstawowej i/lub są laureatami/finalistami olimpiad bądź laureatami konkursów przedmiotowych i/lub posiadają inne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, itd.
  • Zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1.200 zł.
  • Chcą się rozwijać, mają ponadprzeciętną motywację.
  • Są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym.
  • Uzyskali rekomendację od dyrektora szkoły lub wychowawcy w szkole macierzystej.

Program oferuje wsparcie na:

  • Stypendium w trakcie 4 lat nauki w liceum. W ramach stypendium pokrywane są takie koszty jak: opłata za internat, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Stypendysta bierze również udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych.
  • Stypendium finansowe na I roku studiów. 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 trwa do 15 kwietnia 2021 roku.

Źródło: Fundacja BNP Paribas

Śr., 17 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś