Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap fotolia.pl

Od 28 lutego br. rusza nabór wniosków w konkursie "Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest:

  • organizacja pracodawców lub samorząd gospodarczy lub stowarzyszenie zawodowe, o ogólnopolskim zasięgu działania, właściwi dla co najmniej jednej z dziedzin wyodrębnionych w ramach danej branży/branż przyporządkowanych do danego obszaru w kryterium dostępu nr 6, albo
  • publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego przypisanym do co najmniej jednej z dziedzin wyodrębnionych w ramach danej branży/branż przyporządkowanych do danego obszaru w kryterium dostępu nr 6, albo
  • podmiot posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania do zawodów i/lub programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych.

Dofinasowanie dotyczy projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Konkurs jest drugim etapem realizacji projektów dotyczących opracowania programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych dla 21 branż, w tym 16 nowych branż i 5 branż z poprzedniego etapu projektu konkursowego, gdzie Beneficjenci nie zostali wyłonieni.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 10 050 000,00 PLN , natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Pt., 5 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba