Szkoły maja wadliwe procedury bezpieczeństwa

Szkoły maja wadliwe procedury bezpieczeństwa fotolia.pl

Najwyższa Izba Kontroli oceniła przygotowanie szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Z kontroli NIK wynika, że ponad 90% procedur postępowania w razie wystąpienia zagrożenia było wadliwe. Nieprawidłowości głównie polegały na: niedostosowaniu procedur do realiów danej szkoły, nieuwzględnieniu potrzeb niepełnosprawnych w czasie ewakuacji, braku odpowiednich urządzeń alarmowych, braku zróżnicowania sygnałów dla określenia typu zagrożenia a tym samym dla różnego sposobu postępowania.

Ustalenia NIK wskazują, że poziom praktycznej znajomości zasad postępowania w sytuacji kryzysowej, w razie wystąpienia zagrożenia, u pracowników szkół był niski.

Najczęstszymi przypadkami zagrożeń fizycznych wewnętrznych były bójki oraz posiadanie niebezpiecznych narzędzi, takich jak nóż lub scyzoryk. Z kolei najczęstszymi przypadkami zagrożeń fizycznych zewnętrznych były alarmy o podłożeniu ładunku wybuchowego, groźby ataku chemicznego na szkołę oraz groźby dokonania czynu karalnego wobec uczennic.

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła też, że dyrektorzy szkół nie mogli liczyć na wsparcie organów prowadzących (miast, gmin, powiatów) a żaden ze skontrolowanych organów prowadzących nie opracował wytycznych, standardów lub procedur służących zapewnieniu bezpieczeństwa w szkołach oraz nie uczestniczył w przygotowaniu przez szkoły procedur postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj. 

Śr., 20 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek