Dzieci z niepełnosprawnościami mają problemy z dojazdem do szkół

Dzieci z niepełnosprawnościami mają problemy z dojazdem do szkół fotolia.pl

Ze skarg rodziców wynika, że dzieci z niepełnosprawnościami nie zawsze mogą dotrzeć do szkół. Placówki specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami często położone są daleko od domów. Często placówka, która jest w stanie pomóc danemu dziecku, leży poza granicami jego powiatu. Dowozić je tam muszą rodzice a obowiązkiem gminy jest zwrócić koszt tego dojazdu. Poza dużymi miastami jest to spory problem.

Rzecznikowi Praw Obywatelskich udało się doprowadzić do zmiany przepisów tak, by zwrot kosztów dojazdu obejmował nie tylko drogę, jaką rodzic pokonuje razem z dzieckiem – ale też powrót rodzica do domu i ponowną jazdę po dziecko. Jednak nadal sposób szacowania kosztów dowozu, a także uzależnienie zwrotu tego kosztu od typu placówki, do jakiej uczęszcza dziecko z niepełnosprawnością, odcina wielu z nich od nauki, terapii i rehabilitacji.

Nadal istnieją jednak pewne nieścisłości, które wywołuje sposób ustalania „średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie”. Przepisy nie mówią, jakiego okresu mają dotyczyć te średnie ceny, więc gminy liczą je tak, by było to najbardziej korzystne dla budżetu samorządu, na czym tracą rodziny dzieci z niepełnosprawnościami. Gminy nie uznają długości trasy pokonywanej z miejsca zamieszkania do wybranej placówki oświatowej. Brakuje wyraźnych kryteriów weryfikacji takich danych. Weryfikacja przez organ gminy powinna następować jedynie w przypadku znacznej rozbieżności wskazanej wartości w stosunku do obliczanej przez gminy.

Kolejnym problemem jest to, że dofinansowanie transportu ucznia z niepełnosprawnością jest możliwe tylko do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat (w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, do ukończenia 24 lat).

Źródło: RPO 

Czw., 21 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek