Izolacja gorsza niż nauka zdalna - badanie zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka

Izolacja gorsza niż nauka zdalna - badanie zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka fotolia.pl

Pracownia badawcza Social Changes przeprowadziła w dniach 25-28 grudnia 2020 r. na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka badanie postaw wobec nauczania zdalnego. 5 stycznia br. opublikowano raport z tegoż badania. Jakie są wyniki?

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków: uczniowie 15-18 lat (1 174 osób) oraz rodzice posiadający dzieci w wieku 15-18 lat (1 080 osób).

Wnioski:

 • Zdalna nauka jest oceniana w dwójnasób. Większość badanych, zarówno rodziców jak i uczniów, ocenia zdalną naukę raczej negatywnie, część badanych raczej pozytywnie (zwłaszcza uczniów dobrych i bardzo dobrych).
 • Rodzice generalnie oceniają zdalną naukę bardziej negatywnie niż uczniowie.
 • Najniżej oceniane są: długi czas spędzany przy urządzeniach elektronicznych oraz ograniczony kontakt bezpośredni z rówieśnikami.
 • Najbardziej pozytywnym aspektem jest brak konieczności dojazdu do szkoły.
 • Przeciętnie wypadają korzystanie z platformy internetowej czy też przesyłanie prac domowych elektronicznie.
 • Większym problemem od zdobywania wiedzy jest nabywanie praktycznych umiejętności.
 • Szczególnie negatywnie zaś badani oceniają brak dostępu do dedykowanych przedmiotowych pracowni, laboratoriów i warsztatów.
 • Warto też zwrócić uwagę na dobrostan psycho-fizyczny. W zgodnej opinii uczniów i rodziców zdalna nauka raczej negatywnie odbija się na zdrowiu, zwłaszcza na jego komponencie psychicznym.
 • Znacząco osłabiły się relacje pomiędzy rówieśnikami. Jedynie 4% uczniów wskazuje na wzmocnienie relacji.
 • Co czwarty uczeń ma negatywne relacje z otoczeniem rówieśniczym.
 • Zdalna nauka znacznie utrudnia budowanie trwałych przyjaźni.
 • Pogorszenie relacji z rodzicami odczuli przede wszystkim uczniowie przeciętni i słabi.
 • Większość badanych oczekuje powrotu do tradycyjnego nauczania lub nauki hybrydowej.
 • W przypadku nauki zdalnej najczęściej oczekuje się lekcji trwających 30 minut.

Rekomendacje:

 • Warto wprowadzać rozwiązania pozwalające na lepszy kontakt ucznia z nauczycielem, mogą to być indywidualne konsultacje on-line lub face2face.
 • W miarę możliwości warto dążyć do nauczania hybrydowego, zwłaszcza związanego z korzystaniem z pracowni lub laboratoriów.
 • Powinno unikać się ograniczeń w przemieszczaniu się uczniów w godzinach 8-16 tak, aby po szkole lub przed szkołą (dla uczniów w systemie zmianowym) istniała możliwość przebywania na świeżym powietrzu.
 • Warto promować sportowe zajęcia pozalekcyjne pozwalające na relaks psychofizyczny i chociażby ograniczony kontakt bezpośredni z rówieśnikami.
 • W związku z poczuciem pogorszenia zdrowia psychicznego rekomendowane jest mocniejsze wsparcie psychologiczne dla uczniów oraz szerzej dla rodzin.
 • Warto rozważyć stworzenie kampanii społecznej propagującej działalność telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka dla uczniów i rodzin przeżywających problemy natury psycho-fizycznej.
 • Wydaje się potrzebnym stworzenie kampanii społecznych na rzecz odbudowy relacji pomiędzy uczniami, zwiększenia ich aktywności fizycznej oraz poprawy relacji wewnątrzrodzinnych.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka 

Czw., 7 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka