Nauczanie zdalne: uczelnie wyższe otrzymają wsparcie finansowe

Nauczanie zdalne: uczelnie wyższe otrzymają wsparcie finansowe fotolia.pl

Ponad 55 mln zł trafi do uczelni wyższych publicznych nadzorowanych przez MEiN, a także do innych uczelni finansowanych na zasadach publicznych. To wsparcie w nauczaniu zdalnym dla nauczycieli akademickich.

O tym, na co konkretnie przeznaczyć środki z ministerstwa, uczelnie będą informowane. Jednak o tym, jak rozdysponować zwiększoną subwencję zadecydują władze uczelni. Dodatkowe środki mogą być przeznaczone na zakup narzędzi do nauczania w trybie zdalnym wykorzystywanych centralnie na poziomie uczelni (np. platforma informatyczna do prowadzenia zajęć online), jak również na zakup narzędzi ułatwiających prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez nauczycieli akademickich (np. kamery internetowe, laptopy, tablety itp.). Punktem wyjścia dla wyliczenia zwiększenia subwencji był wprowadzony w systemie oświaty mechanizm 500 zł dla nauczyciela. Różnice pomiędzy systemem oświaty a systemem szkolnictwa wyższego i nauki wpłynęły na odmienny sposób realizacji wydatków. Różnice te dotyczą m.in. korzystniejszych dla nauczycieli akademickich uregulowań podatkowych.

Sprzęt zakupiony przez uczelnię na poczet potrzeb nauczania zdalnego pozostanie jej własnością. Będą mogli z niego korzystać pracownicy, w celu prowadzenia zajęć online.

Wysokość środków finansowych dla uczelni ustalona została w oparciu o przeciętną liczbę nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w poszczególnych uczelniach w 2019 r.

Źródło: MN

Śr., 30 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska