Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 17 stycznia

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 17 stycznia fotolia.pl

Do 17 stycznia 2021 roku, czyli do końca zimowych ferii szkolonych zostanie przedłużony zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8, którzy w czasie zamknięcia szkół lub przedszkoli, będą sprawowali osobistą opiekę nad dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek nie przysługuje jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego) oraz gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do:

  • 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło: MEN

Czw., 31 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek