Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana wymagań na stanowisko dyrektora

Zmiana wymagań na stanowisko dyrektora fotolia.pl

Resort edukacji przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Podstawą do korekt są modyfikacje Karty Nauczyciela wprowadzone od 1 września 2018 r. nowelizacją ustawy i finansowaniu zadań oświatowych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela objęły awans zawodowy i ocenę pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole. Polegają one na wprowadzeniu obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli, rozszerzeniu skali oceny z trzystopniowej na czterostopniową i powiązaniu oceny z awansem zawodowym, a także na zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu uwzględnieniem tego dorobku w ocenie.

Dyrektorem nauczyciel z co najmniej bardzo dobrą oceną w ciągu pięciu lat

MEN proponuje, aby osoby zajmujące stanowisko dyrektora i wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze posiadały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat pracy. Dotychczas wystarczała pozytywna ocena dorobku zawodowego, uzyskana w okresie ostatniego roku, lub co najmniej dobra ocena uzyskana odpowiednio: w przypadku dyrektora w okresie ostatnich pięciu lat pracy, w przypadku wicedyrektora w okresie ostatnich czterech lat pracy, w przypadku nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w okresie ostatnich trzech lat pracy.

Jednocześnie dyrektorem nauczyciel-urzędnik bez bardzo dobrej oceny

Od powyższej zasady miałby być wyjątek. Ministerstwo proponuje, by stanowisko dyrektora i wicedyrektora lub inne kierownicze (w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek) mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany "zatrudniony na stanowisku związanym z oświatą w urzędzie organu administracji rządowej, urzędzie organu administracji samorządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych". Taka osoba nie będzie musiała spełnić wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. Czym to zostało uzasadnione? Zdaniem MEN, wyjątek ma poszerzyć krąg nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, którzy nie są w stanie spełnić wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy ustalonej na podstawie Karty Nauczyciela, z uwagi na "miejsce ich zatrudnienia, ale którzy mogą ubiegać się o zajmowanie stanowisk w szkołach i placówkach systemu oświaty, w związku z tym, że (...) są zatrudnieni na stanowisku związanym z oświatą, a ponadto spełniają wszystkie pozostałe wymagania określone przepisami prawa."

Obecni dyrektorzy mogą pozostać

W rozporządzeniu wprowadzono przepisy przejściowe. Umożliwiają one pozostanie na dotychczasowym stanowisku do końca okresu powierzenia osobom zajmującym stanowisko dyrektora w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia, a które to osoby przed przystąpieniem do konkursu albo przed powierzeniem stanowiska legitymowały się "tylko" dobrą oceną pracy lub pozytywną oceną dorobku zawodowego. To samo dotyczyć ma osób,  które zostały wyłonione w drodze konkursu, ale którym nie powierzono jeszcze tego stanowiska oraz osób, które biorą udział w konkursach ogłoszonych przez dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia. Osoby, które w dniu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia zajmowały inne stanowisko kierownicze i przed powierzeniem go legitymowały się "tylko" dobrą oceną pracy lub pozytywną oceną dorobku zawodowego, również będą mogły pozostać na stanowisku do końca okresu, na który nastąpiło powierzenie. Ale w przypadku powierzenia na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż pięć lat, funkcje będzie można pełnić przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Czw., 28 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża