Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego

Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego .

19 stycznia br. w Zakopanem odbyło się Zgromadzenie Organizatorów Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny.

Pierwszej części Zgromadzenia przewodniczyła prof. Dorota Folga-Januszewska.

Wzmocnienie instytucjonalne

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Fundacja Kolegium Wigierskie to kolejne dwie instytucje, które chcą dołączyć do prac w ramach Konferencji – informował o tym Rudolf Borusiewicz, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

Zgromadzeni jednogłośnie przegłosowali przyjęcie w skład organizatorów Konferencji wspomniane podmioty. Ich przedstawicielami podczas Zgromadzenia byli: Jan Maćkowiak, reprezentujący Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Waldemar Rataj, reprezentujący Fundację Kolegium Wigierskie.

Na wniosek prof. Doroty Folgi-Januszewskiej uczestnicy spotkania powierzyli  Waldemarowi Ratajowi przewodniczenie dalszej części Zgromadzenia.

Dziedzictwo i Rozwój

Rudolf Borusiewicz zapoznał Zgromadzenie z postulatami zmian organizacyjnych oraz z postulatem zmiany dotychczasowej nazwy Konferencja – Muzeum i Samorząd Terytorialny, w kierunku Dziedzictwo i Rozwój - Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego. Inicjatywa ta wynikały z wniosków płynących z sesji bocheńskiej Konferencji, która odbyła się 27 listopada ub.r.

Kolejnymi wnioskami przedstawionymi przez R. Borusiewicza były:

  • przyjęcie zasady, że poszczególne organizacje współtworzące Konferencję będą sprawować kolejno przewodnictwo Konferencji przez okres jednego roku,
  • zaakceptowanie wniosku, aby w roku 2018 Konferencji przewodniczył Związek Powiatów Polskich,
  • zaakceptowanie postulatu, aby dotychczasowy sekretariat Przewodniczącego Konferencji, zlokalizowany w siedzibie Związku Powiatów Polskich w Warszawie został przekształcony w stały sekretariat Konferencji, działającej wg znowelizowanych zasad.

Wszystkie wyżej wspomniane wnioski zostały jednogłośnie przyjęte przez Zgromadzenie.

Społeczne rady dziedzictwa

Zgromadzenie zaakceptowało projekt autorstwa prof. Doroty Folgi-Januszewskiej, aby pod egidą Konferencji zainicjować tworzenie lokalnych (o zasięgu powiatowym) – Społecznych Rad Dziedzictwa.

Pomysł ten, już dzień później, uzyskał aprobatę także Rady Muzeum Tatrzańskiego. Tym samym powstała w Polsce pierwsza Społeczna Rada Dziedzictwa przy Muzeum Tatrzańskim. W jej skład weszli: Franciszek Bachleda-Księdzularz, Stanisław Barnaś, Monika Wiejaczka, dr hab. inż. Beata Kępińska prof. IGSMiE PAN, Joanna Staszak, prof. Dorota Folga-Januszewska, dr Stanisława Trebunia-Staszel, dr Piotr Rypson, Szymon Ziobrowski oraz Marcin Rząsa.

W swoich założeniach Rada ta zamierza działać na rzecz ochrony dziedzictwa natury, kultury ze szczególnym wskazaniem na rozwój dziedzictwa w regionie oraz skutków gospodarczych tego procesu. Miejscem spotkań ma być Muzeum Tatrzańskie. Do swojego grona Rada zamierza zapraszać osoby, fizyczne, organizacje, przedstawicieli samorządów i organów Państwa oraz ekspertów.

Bieżąca działalność

Z inicjatywy Waldemara Rataja, przyjęto wniosek o zasadności przeprowadzenia procedury weryfikacji składu organizacji współtworzących Konferencję. Uczestnicy zgodzili się także na to, aby zgłoszenia nowych współorganizatorów Konferencji były rozpatrywane na bieżąco, w trybie decyzji Zgromadzenia Organizatorów.

Prof. Dorota Folga-Januszewska poinformowała Zgromadzenie o życzliwej ocenie działalności Konferencji przez Ministerstwo Rozwoju, w tym w szczególności o przystąpieniu do realizacji projektu we współpracy z OECD, którego głównym celem jest wypracowanie rekomendacji dla zaangażowania muzeów, jako potencjalnych ośrodków rozwoju lokalnego. Projekt jest realizowany w ramach programu LEED oraz we współpracy z UNESCO i ICOM.

Pt., 26 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka