Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wytyczne EFS, edukacja: zmiany

Wytyczne EFS, edukacja: zmiany fotolia.pl

Ministerstwo rozwoju przygotowało propozycję aktualizacji wytycznych dla finansowania projektów edukacyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmian jest wiele i szczegółowych. Wynikają głównie z dostosowania zapisów wytycznych do przepisów Prawa oświatowego (np. nazewnictwo szkól itp.) lub zmienianej Umowy Partnerstwa (np. wprowadzenie obok pojęcia kompetencji kluczowych - umiejętności uniwersalnych). Do słownika wprowadzono definicje nowych pojęć: miasto średnie, miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna oraz zaktualizowano już funkcjonujące, np. pojęcie kompetencji kluczowych rozszerzono o "umiejętności uniwersalne". Uwagi do propozycji korekt można kierować do 12 października.

Wychowanie przedszkolne

Umowa Partnerstwa zakłada wsparcie dzieci w "wieku przedszkolnym", więc zrezygnowano z zapisu o szczególnym wsparciu dzieci 3-4 letnich. Do zgodności z koncepcją uniwersalnego projektowania dodano wymóg zgodności z mechanizmem tzw. racjonalnych usprawnień. Organ prowadzący "ośrodek wychowania przedszkolnego" będzie mógł finansować działalność bieżącą - wyłącznie - albo z EFS albo z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. A nie jak dotychczas – jedynie z dotacji z budżetu gminy. Ale beneficjent będzie musiał podjąć decyzję, z którego źródła będzie korzystał (EFS, czy z pieniądze krajowe). W przypadku doskonalenia nauczycieli dofinansowanie będzie można przeznaczyć również na „kształtowanie systemu wartości i postaw zawodowych, przygotowujących do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Kształcenie zawodowe

W podrozdziale dotyczącym kształcenia zawodowego zamiast "praktyk zawodowych" będą "staże zawodowe". Dodano zapisy o kompetencjach kluczowych uczniów szkół zawodowych. Wprowadzone zostały kompleksowe programy kształcenia w miejscu pracy. „Właściwie” planowane będą musiały być działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych (warsztatów), a działań tych nie będzie można łączyć ze wsparciem na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów stażowych.

Z całym tekstem wytycznych i szczegółowymi zmianami można zapoznać się tutaj. Modyfikacje wprowadzono w edytorze tekstu w trybie „śledź zmiany”, więc łatwo odnaleźć poprawki.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Pt., 6 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża