Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy: Aktualizacja EGiB nie służy dochodzeniu prawa własności

Z wokandy: Aktualizacja EGiB nie służy dochodzeniu prawa własności fotolia.pl

Tryb aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków a danymi w księdze wieczystej może dotyczyć sytuacji, gdy stan prawny nieruchomości nie jest sporny.

Sąd orzekający w sprawie wskazał, że wpisy dokonywane w księgach wieczystych stanowią bowiem podstawę wpisu praw do gruntów, budynków i lokali w ewidencji gruntów i budynków. Stąd w sytuacji rozbieżności pomiędzy wpisem w księdze wieczystej a zapisami zawartymi w ewidencji procedura aktualizacji znajduje zastosowanie. W sytuacji jednak, gdy tak jak w rozpoznawanej sprawie, część nieruchomości gruntowej objęta jest dwiema różnymi księgami wieczystymi, a w ich treści kwestia własności uregulowana jest odmiennie, oraz gdy na skutek różnego rodzaju przekształceń, a co za tym idzie i zmiany numeracji działek, stan prawny nieruchomości jest sporny, właściwa jest procedura uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zastrzeżona dla właściwości sądów powszechnych.

Sąd przypomniał, że postępowanie ewidencyjne służy bowiem ewidencjonowaniu bezspornych danych o gruntach, budynkach i lokalach, ma przy tym wyłącznie charakter informacyjny. Innymi słowy, wpis zmian do ewidencji gruntów ma charakter wtórny w stosunku do stanu prawnego i nie może kształtować nowego stanu prawnego. Poprzez żądanie wprowadzenia zmian w ewidencji nie można tym samym dochodzić ani udowadniać swoich praw właścicielskich, czy uprawnień do władania nieruchomością.

Wyrok WSA w Gdańsku z 4 listopada 2021 r. sygn. III SA/Gd 384/21. Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 31 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel