Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane

Jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane fotolia.pl

20 grudnia br. w Dzienniku Ustaw ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Teksy jednolity uwzględnia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 grudnia 2021 r. oraz zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw;
  2. ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;
  3. ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa;
  4. ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;
  5. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt. P 15/17;
  6. ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw;
  7. ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  8. zmianami wynikającymi z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 grudnia 2021 r.

Ustawa – Prawo budowlane, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane dostępny jest tutaj.

Sob., 25 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba