Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Brak sprzeciwu przed upływem terminu nie oznacza milczącego załatwienia sprawy

Brak sprzeciwu przed upływem terminu nie oznacza milczącego załatwienia sprawy fotolia.pl

…i nie zmienia tego nawet podanie w zgłoszeniu planowanego terminu montażu czegokolwiek. To dość oczywiste stwierdzenie wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Jak Sąd je uzasadnił?

WSA na początek wskazał – wobec przypisywania organowi I instancji naruszeń Kodeksu postępowania administracyjnego w toku rozpatrywania zgłoszenia, a także zarzucania organowi odwoławczemu przeprowadzenia wadliwej kontroli – że samo zgłoszenie robót budowlanych nie uruchamia postępowania, o jakim mowa w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego, gdyż nie stanowi wniosku, który wymaga załatwienia sprawy administracyjnej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze decyzji administracyjnej. Milczenie organu, czyli niewniesienie sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, uprawnia inwestora do podjęcia robót budowlanych objętych zgłoszeniem (art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego), dlatego przed wydaniem decyzji o sprzeciwie w sprawie zgłoszenia nie toczy się postępowanie administracyjne w zakresie uregulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – stwierdził WSA. Podkreślił w konsekwencji, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego mają zastosowanie dopiero od wydania decyzji o sprzeciwie, a decyzję tę organ wydaje w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu, gdy ustali wystąpienie ustawowych przesłanek do wniesienia sprzeciwu.

Sąd przypomniał też oczywiście o wyjątku określonym w art. 30 ust. 5aa Prawa budowlanego, zgodnie z którym organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych – wskazał WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2021 r., II SA/Ol 850/21

Źródło: CBOSA

Pon., 20 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel