Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: przy nieusuwalnej niezgodności projektu z planem miejscowym wojewoda musi orzec co do istoty

WSA: przy nieusuwalnej niezgodności projektu z planem miejscowym wojewoda musi orzec co do istoty fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił decyzję Wojewody, która za to uchylała decyzję Starosty zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej – z powodu wskazanego w tytule. Dlaczego?

Jak zauważył Sąd, powodem wydania przez organ II instancji decyzji kasacyjnej było uznanie, że cztery dwumieszkaniowe budynki objęte przedstawionym do zatwierdzenia projektem budowlanym nie mogą powstać, ponieważ sprzeciwia się temu obowiązujący na tym obszarze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przy czym Wojewoda nie wskazał wyraźnie, w jaki sposób organ I instancji miałby doprowadzić do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w tym projekcie budowlanym i czy to jest w ogóle możliwe. WSA podkreślił, że organ II instancji nie wskazał w szczególności na art. 35 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego, który ma zastosowanie wtedy, gdy organ stwierdzi niezgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tryb ten umożliwia inwestorowi doprowadzenie do zgodności projektu z ustaleniami planu. Jednak wtedy gdy takie doprowadzenie nie jest możliwe, z uwagi na zasadniczą sprzeczność planowanych robót z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, organ w ocenie Wojewódzkiego Sądu jest uprawniony i zobowiązany do odmowy udzielenia pozwolenia na te roboty, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego bez wyczerpywania trybu określonego w art. 35 ust. 3 tej ustawy. Według WSA nie można od organu wymagać, aby wzywał inwestora do usunięcia braku nieusuwalnego (por. wyrok NSA z 16 października 2020 r., II OSK 729/18).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 października 2021 r., II SA/Ke 727/21

Źródło: CBOSA

Niedz., 21 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel