Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Klub nocny w piwnicy

Klub nocny w piwnicy fotolia.pl

Podjęcie działalności klubu nocnego, nawet w stosunku do poprzednio prowadzonej działalności gastronomicznej skutkuje zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymagającą zgłoszenia, stosownie do art. 71 ust. 1 i ust. 2 Prawa budowlanego Klub nocny, w sposób oczywisty wpływa na warunki w zakresie emisji hałasu i drgań oraz układu obciążeń, a więc kształtuje warunki higieniczno–sanitarne i ochrony środowiska. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 28 września 2021 r. sygn. II SA/Bk 537/21.

Sprawa dotyczyła klubu nocnego w piwnicy budynku. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi, że przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkości lub układ obciążeń.

Odnosząc się do okoliczności sprawy Sąd wskazał, że klub nocny nie jest obiektem gastronomiczno-handlowym, a taki sposób użytkowania dotyczył okresu przez nabyciem nieruchomości przez skarżących w 1994 r. Podkreślić także trzeba, że dokumentacja w tym zakresie z okresu przed nabyciem nieruchomości w 1994 r. nie zachowała się, ale też okoliczność tak nie może stanowić podstawy uznania, że nie doszło do zmiany sposobu użytkowania. Skarżący nabyli przedmiotową nieruchomość w 1994 r. i dopiero po tej dacie nastąpiło wykorzystywanie piwnicy jako klubokawiarnii (w okresie od 2013 -2016 r.), gdyż wcześniej była tam apteka i sklep odzieżowy. To zatem skarżący powinni dysponować dokumentacją co najmniej dotyczącą zmiany sposobu użytkowania piwnicy od 2013 r. czyli jako klubokawiarnii. Taka dokumentacja nie została przedłożona. W tym zakresie zatem nie można mówić o tym, że organy nie ustaliły daty rzekomej zmiany sposobu użytkowania w sytuacji, kiedy organ jednoznacznie wskazał, że różne dotychczasowe wykorzystanie odbywało się bez umocowania prawnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania. Zdaniem Sądu dotyczy to okresu co najmniej od 2013 r. kiedy w piwnicy zaczęły funkcjonować klubokawiarnie.

Źródło: CBOSA

Pt., 19 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel