Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przygotowywanie m.p.z.p. nie jest zagadnieniem wstępnym przy wydawaniu decyzji środowiskowej

Przygotowywanie m.p.z.p. nie jest zagadnieniem wstępnym przy wydawaniu decyzji środowiskowej fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nie podzielił stanowiska Wójta Gminy w zakresie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Wójt jako podstawę zawieszenia wskazał, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak przypomniał Sąd, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Idąc dalej wskazał, że przesłanki z art. 97 § 1 k.p.a., w tym z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., są obligatoryjnymi przesłankami zawieszenia postępowania administracyjnego – nie zależą zatem od uznania organu, ale od zaistnienia konkretnych okoliczności faktycznych lub prawnych. W ocenie NSA (za sądem I instancji) żaden z przepisów ustawy środowiskowej, jak również żaden przepis szczególny, nie uzależniają ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Sądu jedyna zależność między decyzją środowiskową a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 80 ust. 2 ustawy środowiskowej, który nakazuje organowi zbadanie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale tylko jeżeli plan ten został uchwalony. W konsekwencji brak jest podstaw do uznania, że wydanie decyzji środowiskowej uzależnione jest od uprzedniego uchwalenia (i wejścia w życie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – oznacza to, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest zagadnieniem wstępnym (w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.), którego rozstrzygnięcie jest konieczne do wydania decyzji środowiskowej – orzekł NSA. Zdaniem Sądu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której organ wykonawczy gminy, będący jednocześnie organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej, na skutek złożenia wniosku o wydanie tego rodzaju decyzji, zawiesza postępowanie administracyjne umożliwiając organowi stanowiącemu tej gminy przyjęcie aktu prawa miejscowego mającego uregulować stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej w zakresie dopuszczonym władztwem planistycznym gminy.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2021 r., III OSK 579/21

Źródło: CBOSA

Czw., 30 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel