Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o związaniu organu wnioskiem inwestora przy wydawaniu decyzji WZ

WSA o związaniu organu wnioskiem inwestora przy wydawaniu decyzji WZ fotolia.pl

„Odnosząc się do kwestii kwalifikacji planowanej inwestycji wyjaśnić należy, że inwestor we wniosku do organu administracji określa, jakie konkretne zamierzenie budowlane zamierza realizować, jeśli chodzi o rodzaj inwestycji i jej parametry, w tym charakterystykę urbanistyczną. Przy czym organ administracji nie jest bezwzględnie związany wnioskiem inwestora w zakresie charakterystyki urbanistycznej inwestycji, za wyjątkiem rodzaju inwestycji i funkcji” – tak brzmi teza z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Jakie jeszcze wątki omówił Sąd w uzasadnieniu?

WSA podkreślił, że inwestor uzyskuje zgodę na ściśle określone przedsięwzięcie i zupełnie oddzielną kwestią jest to, czy z punktu widzenia przepisów Prawa budowlanego realizacja tak określonego przez inwestora zamierzenia budowlanego jest dopuszczalna w oparciu o wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Idąc dalej Sąd zaznaczył, że organ administracji nie ma możliwości ustalenia warunków zabudowy, jeżeli wyniki przeprowadzonej analizy cech zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób istotny odbiegają od parametrów określonych we wniosku, gdyż określenie warunków zabudowy w takim przypadku nie byłoby zmodyfikowaniem czy też doprecyzowaniem parametrów zawartych we wniosku, lecz orzeczeniem w przedmiocie innej inwestycji niż planowana przez inwestora. W ocenie WSA decyzja o warunkach zabudowy nie ma zaś charakteru konstytutywnego, a jedynie deklaratoryjny – w tym znaczeniu, że określa warunki realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego. Według Sądu organ administracji orzekając w sprawie o ustalenie warunków zabudowy nie dysponuje „luzem decyzyjnym”, uprawniającym do określenia warunków zabudowy, co prawda zgodnie z wynikami analizy, lecz sprzecznie z wnioskiem i wbrew oczekiwaniom inwestora wynikającym z wniosku. W takiej sytuacji organ zobowiązany jest wydać decyzję odmowną – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2021 r., II SA/Ol 315/21

Źródło: CBOSA

Sob., 29 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel