Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o odstępstwie od warunków technicznych przy negatywnym stanowisku właściwego ministra

WSA o odstępstwie od warunków technicznych przy negatywnym stanowisku właściwego ministra fotolia.pl

„Co prawda organ pierwszej instancji nie uzyskał od Ministra stosownego upoważnienia na zastosowanie odstępstwa od warunków technicznych w tym zakresie, a takie upoważnienie stanowi warunek konieczny odstąpienia od warunków technicznych, niemniej jednak ani odmowa Ministra, ani organu pierwszej instancji nie została poparta żadną argumentacją, co […] musi być ocenione negatywnie jako naruszające standardy działania współczesnej administracji” – to wyjściowa teza z wyroku WSA w Łodzi. Na co w dalszej kolejności zwrócił uwagę Sąd?

W omawianej sprawie zdaniem WSA nie sposób było nie odnieść wrażenia, że wyłączną przyczyną odmowy odstąpienia od warunków technicznych przez organ pierwszej instancji był brak stosownego upoważnienia Ministra – jednakże wbrew temu, co podnosił organ w odpowiedzi na skargę, czy w uzasadnieniu decyzji, w ocenie Sądu istotny dla rozstrzygnięcia tej sprawy był nie tyle brak upoważnienia Ministra, co brak zaistnienia określonej w art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego przesłanki „przypadek szczególnie uzasadniony”, gdyż to nie Minister, a organ administracji architektoniczno-budowlanej – stosownie do art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego – rozstrzyga w formie postanowienia o udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody na odstępstwo. Natomiast wniosek do Ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo jest, w myśl art. 9 ust. 3 Prawa budowlanego elementem postępowania, którego zastosowanie uprawnia organ ten do rozstrzygnięcia w przedmiocie odstąpienia od warunków – podkreślił WSA.

Według Sądu konsekwencją powyższego było to, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, odmawiając udzielenia pozwolenia na budowę stosownie do załączonego projektu budowlanego, obowiązany był szczegółowo i kompleksowo uzasadnić przyczyny tej odmowy, nie zaś ograniczać się wyłącznie do stwierdzenia, że Minister nie udzielił upoważnienia na odstępstwo od warunków technicznych. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu można było wręcz zarzucić organowi pierwszej instancji, co następnie zaakceptował Wojewoda, że ten – widząc racjonalność i dopuszczalność odstąpienia od warunków technicznych – nie podjął żadnych działań celem wyjaśnienia przyczyn, dla których Minister nie udzielił upoważnienia na odstępstwo od warunków technicznych. Było to o tyle zasadne, że skoro obiektywnie oceniając sprawę organ ten dostrzegł szczególnie uzasadnione okoliczności na odstępstwo od warunków technicznych, a negatywne stanowisko Ministra pozostawało w kolizji z tym okolicznościami, to wymagało to pozyskania uzasadnienia tego stanowiska Ministra – ocenił Sąd. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 maja 2021 r., II SA/Łd 376/20

Źródło: CBOSA

Sob., 15 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel