Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z orzecznictwa. Problematyczne dzwony kościelne

Z orzecznictwa. Problematyczne dzwony kościelne fotolia.pl

Miasto chciało ograniczyć hałas, którego powodem były dzwony kościelne. Pomiary przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazały, że poziom hałasu emitowany przez dzwony kościelne przekraczał normy. Na tej podstawie prezydent miasta wydał decyzję określającą poziom hałasu dla zabudowań sąsiadujących z kościołem. Całe postępowanie obarczone było jednak błędem, zatem WSA wyeliminował z obrotu wadliwą decyzję.

Akredytowane podmioty dokonały pomiaru hałasu o charakterze źródła impulsywnego (dzwony i kuranty na wieży kościelnej) oraz hałasu o charakterze źródła przemysłowego bez impulsów (organy kościelne wewnątrz kościoła). Pomiary zostały wykonane w porze dziennej. W wyniku pomiaru stwierdzono, że dźwięk organów kościelnych był wyraźnie niższy niż wartość dopuszczalna. Natomiast hałas dzwonów kościelnych i kurantów na wieży kościoła wynosił 61,0 dB.

Dzwonnica ma konstrukcję stacjonarną i stanowi ją wieża kościelna. Ponadto na wieży kościelnej znajduje się instalacja nagłaśniająca w postaci zegara wybijającego każdego dnia pełne godziny i połowy godzin (imitacja dźwięku dzwonów) od godz. 8.00 do godz. 21.00.

Na podstawie wyników pomiarów hałasu przekazanych przez WIOŚ Prezydent Miasta wydał decyzję określającą dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy sąsiadującej z kościołem. Wyznaczono dopuszczalny poziom hałasu w wysokości 50 dB. 

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła Parafia Rzymskokatolicka wskazując, że pomiar poziomu hałasu został wykonany w niedzielę, kiedy to łączny czas emitowanego dźwięku wynosi 5 minut. W tygodniu odbywa się jedna msza św., przed którą dzwoni jeden mały dzwon i tylko przez 20 sekund. Dźwięk nie jest emitowany w czasie pobytu dzieci w szkole. Proboszcz Parafii wyjaśnił, że dźwięk dzwonów dotyczy przestrzeni duchowej i stanowi o tożsamości Parafii, która istnieje dla dobra wiernych. Nieobecność dzwonów stanowiłaby wielką stratę w życiu duchowym osób wierzących oraz ubytek zauważalny w przestrzeni kultury.

Prezydent miasta stwierdził, że tereny sąsiednie kościoła obejmują zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę związaną z czasowym pobytem dzieci oraz zabudowę mieszkaniowo – usługową.

Sąd uznał, że na podstawie dokumentów akt sprawy nie można zweryfikować ustaleń co do istniejącego przeznaczenia terenów sąsiednich, ponieważ nie podano numerów działek i ich przeznaczenia dla konkretnych nieruchomości. Nie było też danych co do nieruchomości położonych w kierunku zachodnim za szkołą. WSA podkreślił, że ustalenie, jaka zabudowa występuje w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu emitującego hałas nie jest wystarczające, więc trzeba wskazać jakie tereny znajdują się w dalszej odległości.

Sąd wskazał, że w analizie akustycznej znajdowało się tylko zdjęcie z naniesioną lokalizacją punktów pomiarowych, bez danych pozwalających na zweryfikowanie przeznaczenia terenów. Natomiast zarówno decyzja, jak i analiza akustyczna nie zawierały załącznika graficznego pozwalającego na ustalenie zasięgu występujących przekroczeń akustycznych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2021 r., sygn. IV SA/Po 1265/20.

Źródło: CBOSA

Pt., 30 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek