Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: organ nie może wzywać zgłaszającego do wskazywania wysokości strychu

WSA: organ nie może wzywać zgłaszającego do wskazywania wysokości strychu fotolia.pl

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wniósł sprzeciw w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy budynku gospodarczego – pracowni pszczelarskiej. Sprzeciw wynikał m.in. z tego, że organ nabrał wątpliwości co do tego, czy będzie to budynek parterowy – co jak wiadomo nie jest bez znaczenia z punktu widzenia przepisów Prawa budowlanego dotyczących zgłoszenia. Skarżąca była wezwana do udowodnienia tego, że budynek będzie parterowy (poprzez wskazanie wysokości strychu). Takie podejście skrytykował jednak WSA w Białymstoku. Dlaczego?

Sąd nie podzielił twierdzeń organu, według których Skarżąca nie udowodniła zamiaru budowy budynku gospodarczego parterowego – powołał się przy tym na art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego, który stanowi o tym, że nie jest wymagane dołączenie do zgłoszenia innych dowodów (np. projektów) oprócz tych, które są w tym przepisie wymienione. Mianowicie: w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich wykonania, a nadto dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Z akt omawianej sprawy wynikało, że te warunki zgłoszenia zostały spełnione przez inwestorkę. Tym samym według Sądu skoro Skarżąca oświadcza, że jej zamiarem jest budowa budynku gospodarczego parterowego o pow. 35 m2 ze strychem nieużytkowym, to Skarżąca będzie ponosić skutki ewentualnego odstąpienia od warunków zgłoszenia, jeśli wykona obiekt inny niż zgłoszony. W konsekwencji w ocenie Sądu zobowiązanie inwestorki do wskazywania wysokości strychu było nieuprawnione.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2021 r., II SA/Bk 172/21

Źródło: CBOSA

Niedz., 25 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel