Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bliskość cmentarza a decyzja WZ

Bliskość cmentarza a decyzja WZ fotolia.pl

„Skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi podziela stanowisko, że rozporządzenie w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, jest w niniejszej sprawie przepisem odrębnym, gdyż przedmiotowa inwestycja położona jest w pobliżu cmentarza. Interpretacja postanowień § 3 ust. 1 rozporządzenia prowadzi do rezultatu, że zakres normowania tego przepisu odnosi się nie tylko do cmentarzy nowo budowanych, ale również do istniejących, a także do lokalizowanej w ich sąsiedztwie zabudowy” – to teza z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Jakie argumenty na jej poparcie przedstawił Sąd?

Po pierwsze WSA przypomniał, że stanowisko co do uznania ww. rozporządzenia jako przepisów odrębnych w rozumieniu art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyraził m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 grudnia 2012 r., II OSK 1518/11.

Idąc dalej Wojewódzki Sąd podkreślił, że zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić, co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.

Celem wprowadzenia tego unormowania w ocenie WSA było i jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego osób mieszkających w pobliżu cmentarzy. Zdaniem Sądu prawodawca, stanowiąc przedmiotowy przepis uznał, że bezpieczeństwo to będzie zapewnione, gdy między innymi budynki mieszkalne znajdować się będą w odległości, co najmniej 50 m od granicy cmentarza pod warunkiem, że są one podłączone do sieci wodociągowej. Według WSA nie sposób przyjąć, że dla bezpieczeństwa sanitarnego istotna jest jedynie odległość cmentarza od budynków mieszkalnych, zaś odległość budynków mieszkalnych od cmentarza istotna już taka nie jest. Zagrożenie sanitarne związane z lokalizacją cmentarza w określonym miejscu jest takie samo niezależnie od tego czy chodzi o sytuowanie cmentarza, czy o sytuowanie zabudowy wokół terenów cmentarza – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 marca 2021 r., II SA/Łd 839/20

Źródło: CBOSA

Pt., 16 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel