Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Powierzchnia zabudowy” a „powierzchnia użytkowa” – WSA przypomina różnicę

„Powierzchnia zabudowy” a „powierzchnia użytkowa” – WSA przypomina różnicę fotolia.pl

„Różnica pomiędzy pojęciem >>powierzchni zabudowy<< a pojęciem >>powierzchni użytkowej<< polega na tym, że powierzchnia zabudowy to obszar zajęty przez budynek, natomiast powierzchnia użytkowa to przestrzeń mieszkalna” – tak brzmi teza z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Jaki był stan faktyczny sprawy i jak brzmiało uzasadnienie WSA?

W omawianej sprawie organ I instancji obliczając wskaźnik powierzchni zabudowy działki w stanie istniejącym w dacie procedowania uwzględnił powierzchnię zabudowy działki legalnym budynkiem mieszkalnym, która wynikała z ewidencji gruntów. Tymczasem Samorządowe Kolegium Odwoławcze na potrzebę ustalenia powyższego wskaźnika przyjęło wynikającą z księgi wieczystej nieruchomości powierzchnię użytkową tego budynku. Jak zauważył Sąd, przyjęto zatem dwie wyjściowe, kluczowe dla ustalenia dopuszczalnego wskaźnika wielkości zabudowy, różniące się charakterem i sposobem obliczania wielkości, czyli zasadniczo różniące się od siebie.

WSA podkreślił, że zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, obowiązującym w dacie podejmowania zaskarżonej decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy, powierzchnię zabudowy określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia, a rozporządzenie w tym zakresie odsyła do Polskiej Normy PN-IOS 9836/1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. Jak przypomniał Sąd, choć normę tę zastąpiono normą PN-ISO 9836:2015-12, to rozporządzenie nadal odsyła do normy PN-IOS 9836/1997 – podobnie jak nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

WSA zaznaczył, że zgodnie z pkt 5.1.2.1. normy PN-IOS 9836/1997 przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, natomiast pkt 5.1.7.1. normy stanowi, że powierzchnia użytkowa to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Jak zasygnalizował Sąd, do powierzchni zabudowy odwołuje się również rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które w § 63 ust. 2 stanowi, że przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1a oraz 1b tego paragrafu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 2021 r., II SA/Gd 575/20

Źródło: CBOSA

Niedz., 11 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel