Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uzgodnienie projektu decyzji WZ z perspektywy ustawy o ochronie gruntów rolnych

Uzgodnienie projektu decyzji WZ z perspektywy ustawy o ochronie gruntów rolnych fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na kanwie jednej z rozpoznawanych spraw wypowiedział się szeroko na temat uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy przez organ właściwy w przedmiocie ochrony gruntów rolnych. Co orzekł Sąd?

Na wstępie WSA przypomniał o tym, że organ uzgadniający może tylko w granicach swej właściwości i kompetencji oceniać dopuszczalność rozstrzygnięcia sprawy głównej co do jej istoty – w omawianej sprawie rolą organów uzgadniających było tylko rozstrzygnięcie tego, czy objęte wnioskiem grunty rolne, wydzielone w projekcie decyzji liniami rozgraniczającymi, obejmującymi konkretny obszar, wymagają zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. Wojewódzki Sąd (za orzecznictwem NSA) wskazał też, że organ uzgadniający nigdy nie może zastępować organu wydającego decyzję co do istoty sprawy i nie może wkraczać w sferę nieobjętą jego właściwością – stosownie bowiem do art. 19 k.p.a. organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, a okoliczność dotycząca dopuszczalności objęcia wnioskiem inwestora części terenu inwestycji może być przedmiotem analizy tylko organu prowadzącego postępowanie główne.

Ponadto WSA (ponownie opierając się na orzecznictwie NSA) wskazał, że kryterium obszarowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, odnosi się do całego zwartego kompleksu gruntów rolnych, nie zaś do powierzchni działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy – stąd wniosek, że przy ocenie czy dany teren gruntów rolnych wymaga omawianej zgody nie należy się kierować granicami ewidencyjnymi działki. Wynika to z wykładni literalnej zawartego w tym przepisie zwrotu „bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części”, a zgodnie z tym sformułowaniem przy ocenie, czy grunty rolne wymagają zgody na zmianę przeznaczenia, nie bierze się w ogóle pod uwagę granic ewidencyjnych działek – orzekł Sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 marca 2021 r., II SA/Ol 940/20

Źródło: CBOSA

Sob., 20 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel