Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce gruntami a ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami

Zmiana własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce gruntami a ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami fotolia.pl

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami przez zbywanie albo nabywanie nieruchomości należy rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na których podstawie następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste.

W ramach tak zdefiniowanego pojęcia nabywania nieruchomości nie mieści się przejście własności nieruchomości, w trybie określonym w art. 10 ust. 5 o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości. Zgodnie bowiem z tym przepisem grunty wydzielone pod budowę ulic z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem przechodzą na własność gminy z dniem, w którym decyzja lub orzeczenie o podziale stały się ostateczne lub prawomocne, za odszkodowaniem ustalonym według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Redakcja tego przepisu wskazuje, że przejście własności nieruchomości w analizowanym trybie następuje z mocy prawa, a nie w trybie czynności prawnej. Oznacza to, że zmiana własności nieruchomości w trybie art. 10 ust. 5 o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości nie mieści się w zakresie zastosowania art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2021 r., sygn. akt: I OSK 1843/20

Pt., 12 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka