Legalizacja ogrodzenia postawionego niezgodnie z przepisami wg NSA

Legalizacja ogrodzenia postawionego niezgodnie z przepisami wg NSA fotolia.pl

Tryb legalizacji ogrodzenia postawionego niezgodnie z przepisami zależy zatem od jego kwalifikacji jako obiektu budowlanego, bądź jako urządzenia budowlanego - stwierdził NSA w wyroku z dnia 28 października 2020 r., sygn. akt: II OSK 2191/18.

Ustawa Prawo budowlane traktuje co do zasady ogrodzenie jako urządzenie budowlane pod warunkiem istnienia pewnego związku o charakterze funkcjonalnym pomiędzy istniejącym obiektem budowlanym (art. 3 pkt 1 ustawy), a powiązanym z nim ogrodzeniem, pełniącym w stosunku do niego rolę służebną. W innych okolicznościach, a więc w szczególności w sytuacji braku innego obiektu budowlanego lub też braku wspomnianego związku, rozważać można odmienną kwalifikację ogrodzenia z punktu widzenia przepisów. Tryb legalizacji ogrodzenia postawionego niezgodnie z przepisami zależy zatem od jego kwalifikacji jako obiektu budowlanego, bądź jako urządzenia budowlanego. W realiach analizowanej sprawy organy nadzoru budowlanego potraktowały sporne ogrodzenie jako obiekt budowlany nakazując w trybie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (dot. obiektu budowlanego) jego rozbiórkę.

Niedz., 17 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka