Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ogrodzenia nie w planie miejscowym

Ogrodzenia nie w planie miejscowym fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim przychylił się do skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który kwestionował umieszczenie w tejże uchwale postanowień dotyczących ogrodzeń. Dlaczego?

W omawianej uchwale ustalono, że na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację ogrodzeń na frontach działek o ażurowości minimalnie 40% i wysokości maksymalnie 1,8 m oraz zakazano stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych.

W ocenie Sądu Rada umieszczając w ustaleniach planu miejscowego postanowienia dotyczące ogrodzeń wyszła poza materię, która zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mogła być objęta ustaleniami planu miejscowego – tym samym wykraczając poza delegację ustawową wynikającą z art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy planistycznej. WSA wskazał przy tym wyraźnie na zmianę u.p.z.p., jaka została wprowadzona z dniem 11 września 2015 r. ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmacnianiem narzędzi ochrony krajobrazu. Jak przypomniał Sąd, na skutek przyjęcia tego aktu w u.p.z.p. po art. 37 dodano art. 37a-37e, dotyczące uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; jednocześnie uchylono art. 15 ust. 3 pkt 9 u.p.z.p., zgodnie z którym w planie miejscowym określało się – w zależności od potrzeb – zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty.

Zdaniem Sądu przywołane regulacje wskazują, że zamiarem ustawodawcy było wyeliminowanie materii objętej uchwałą wydawaną na podstawie nowej normy kompetencyjnej zawartej w art. 37a u.p.z.p. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co do zasady rada gminy nie utraciła zatem kompetencji do określania zasad i warunków sytuowania ogrodzeń, ekranów, znaków i symboli reklamowych, jednak według nowej regulacji, winna to uczynić w odrębnej niż plan miejscowy uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 października 2020 r., II SA/Go 416/20

Źródło: CBOSA

Pt., 20 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel