Nakazanie dostarczenia opinii technicznej w ocenie NSA

Nakazanie dostarczenia opinii technicznej w ocenie NSA fotolia.pl

Nakazanie opinii technicznej wykracza poza ramy dyspozycji przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego – stwierdził NSA w wyroku z dnia 21 października 2020 r., sygn. akt: II OSK 1513/20.

W przedmiotowej sprawie WINB na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylił decyzję organu pierwszej instancji w części dotyczącej nakazu przedłożenia opinii technicznej dotyczącej prawidłowości wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz w części dotyczącej terminu przedłożenia projektu budowlanego zamiennego i w tym zakresie orzekł o wyznaczeniu terminu przedłożenia projektu budowlanego zamiennego.

W ocenie NSA, prawidłowo wskazał, że nakazanie opinii technicznej wykracza poza ramy dyspozycji przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Sob., 14 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka