Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Decyzja w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego musi być skierowana do konkretnych stron

Decyzja w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego musi być skierowana do konkretnych stron fotolia.pl

Decyzja w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego w jednej ze spraw rozpoznawanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku została skierowana „do współwłaścicieli nieruchomości gruntowej”. W ocenie Sądu takie sformułowanie wskazywało na brak oznaczenia stron postępowania (dane personalne, adresy), co czyniło decyzję niewykonalną. Powyższe uchybienie procesowe było zdaniem Sądu wystarczającym powodem do wyeliminowania wskazanej decyzji z obrotu prawnego.

Równocześnie WSA w Białymstoku poczynił kilka uwag na temat wskazanej decyzji. Określił, że przede wszystkim zobowiązanym do przywrócenia pasa drogowego może być wyłącznie ten, kto faktycznie dokonał nielegalnego zajęcia – i nie można w tym kontekście poprzestać na użytkowniku czy właścicielu gruntu przyległego.

Wojewódzki Sąd podkreślił również, że w omawianej sprawie organy nie ustaliły, kto dokonał zajęcia pasa drogowego poprzez wybudowanie wiaty i postawienie płotu bez zezwolenia zarządcy drogi, a mogło to mieć znaczenie w sprawie chociażby w celu ewentualnego rozważenia zastosowania przepisu art. 38 ustawy o drogach publicznych.

Ponadto WSA zaznaczył, że organ I instancji ponownie rozpoznając sprawę powinien zasięgnąć opinii organu nadzoru budowlanego na okoliczność tego, czy rozbiórka obiektów znajdujących się w pasie drogowym wymaga podjęcia decyzji o rozbiórce. Do takich czynności organ prowadzący postępowanie został upoważniony w art. 36 ustawy o drogach publicznych (zdanie ostatnie) – stwierdził Sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 października 2020 r., II SA/Bk 476/20

Źródło: CBOSA

Czw., 5 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel