Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

GDDKiA nie jest stroną przez samo wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą

GDDKiA nie jest stroną przez samo wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą fotolia.pl

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku – w kontekście art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego – wydawanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą nie jest okolicznością stanowiącą o istnieniu po stronie GDDKiA interesu prawnego uprawniającego do uznania Generalnego Dyrektora za stronę postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 

Jak zauważył WSA, takie oświadczenie zarządcy drogi ma charakter zdecydowanie odmienny od wymaganych uzgodnień, które uzyskuje organ w trakcie postępowania o pozwoleniu na budowę w trybie art. 106 k.p.a., gdyż nie dochodzi w tym przypadku do konkretyzacji sytuacji prawnej podmiotu. Jak wskazał Sąd, z treści art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego wynika zatem, że oświadczenie zarządcy drogi stanowi wyłącznie element projektu budowlanego. Skoro więc zarządca drogi wydający przedmiotowe oświadczenie nie jest organem współdziałającym, któremu i tak co do zasady nie przysługuje status strony w postępowaniu, w którym współdziała, to tym bardziej takiego statusu nie można nadać GDDKiA wyłącznie na podstawie faktu, że powinien on wydać określone oświadczenie (lub odmówić jego wydania) stanowiące element projektu budowlanego – orzekł Sąd.

Ponadto WSA podkreślił, że oceny tej nie zmienia także fakt, iż inwestor nie pozyskał i nie przedłożył do projektu budowlanego ww. oświadczenia, które zdaniem organu powinno znaleźć się w projekcie ze względu na potrzeby sprawy, gdyż okoliczność ta uzasadnia co najwyżej wezwanie inwestora do uzupełnienia braków projektu, a nie nadanie podmiotowi mającemu wydać takie oświadczenie statusu strony. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 października 2020 r., II SA/Gd 118/20

Źródło: CBOSA

Sob., 31 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel