Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Październikowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – PTZ, mienie po WZMiUW-ach i gospodarka nieruchomościami

Październikowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – PTZ, mienie po WZMiUW-ach i gospodarka nieruchomościami fotolia.pl

Tytułowe wątki to tylko niektóre spośród kwestii, którymi zajmował się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST na posiedzeniu 23 października 2020 roku.

PTZ – rok na zmiany

Jednym z punktów omawianych w ramach „Spraw różnych”ww. posiedzenia Zespołu było pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące informacji na temat stanu prac nad reformą systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Pismo zostało skierowane z tego względu, że tzw. ustawa okołobudżetowa ma przedłużyć obowiązywanie rozwiązań przejściowych zawartych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym o kolejny rok.

Wiceminister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury zadeklarował, że resort chce kontynuować zmiany, a dzięki punktowym zmianom w postaci: wydłużenia terminów w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz utrzymania maksymalnego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na poziomie 3 złotych do wozokilometra (przepisy w tym zakresie już obowiązują) w całym 2021 roku, zyskany zostanie czas na wprowadzenie modyfikacji. Minister Weber wskazał również, że istnieje szansa na wykorzystanie środków Krajowego Planu Odbudowy na unowocześnienie taboru międzypowiatowego i regionalnego – lecz w tym celu trzeba przeprowadzić reformę – tak, aby mieć dobrą fiszkę projektową.

Marszałkowie szukają odpowiedzialnych za mienie pozostałe po WZMiUW-ach

Zespół obradował nad stanowiskiem Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przekazania mienia związanego z gospodarką wodną w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, które szerzej opisywaliśmy tutaj.

Małgorzata Moś z PGW Wody Polskie wskazała, że przed wejściem w życie nowego Prawa wodnego brakowało prowadzenia odpowiednich ewidencji księgowych przez marszałków, które było wynikiem niewłaściwego stosowania Prawa wodnego z 2001 roku. Zaznaczyła (w kontekście zakresu mienia przekazywanego do Wód Polskich), że art. 528 i art. 529 Prawa wodnego nie można czytać bez innych przepisów, np. art. 258 Prawa wodnego. Według M. Moś – powołującej się na stanowisko NIK – Wody Polskie powinny przejmować jedynie mienie służące do wykonywania zadań Wód, natomiast cała reszta mienia Skarbu Państwa powinna zostać przekazana do starostów.

W odpowiedzi Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich zaznaczył, że za jakiś czas na pewno będzie potrzebne odrębne posiedzenie Zespołu dotyczące tej problematyki. Podkreślił, że problem tkwi nie tyle w klasyfikacji mienia, tylko ma charakter proceduralny – Wody Polskie wzięły to, co chciały, a marszałkowie zostali tak naprawdę „na lodzie”. Ponadto dyr. Kubalski zasygnalizował, że starostowie nie będą zbyt chętni do przejmowania elementów, na których utrzymanie nie mamy pieniędzy. Musi nastąpić interwencja legislacyjna – zakończył G. Kubalski.

Przedstawiciele Związku Województw RP podkreślali, że punkt został wniesiony pod obrady Zespołu po to, żeby rozwiązać problem – a stanowisko Wód Polskich do niczego nas nie zbliża. Ponadto zaznaczyli, że oczekują stanowiska nie tylko Wód Polskich, ale i Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Niebawem ma nastąpić ciąg dalszy rozmów na ten temat – po ustaleniu formuły, w jakiej mają się toczyć. Jedną z propozycji jest forum specjalnego Zespołu roboczego ds. specustawy suszowej.

Gospodarka nieruchomościami – prace nad nowelizacją trwają

Zespół omawiał również wstępnie projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, który w ocenie jego autorów wzmacnia nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i niewiele w gruncie rzeczy w tym zakresie zmienia, natomiast w ocenie Związku Powiatów Polskich przekształca nadzór wojewody w kierownictwo. Wstępnie, gdyż jak poinformowała dyr. Małgorzata Kutyła z Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, resort potrzebuje czas na wypracowanie wersji projektu po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach – do ok. 15 listopada 2020 roku. Dyr. Kutyła wskazała m.in. na to, że organy często mają różne zdania na temat pewnych instytucji – np. propozycja zmian w art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wynika z propozycji Miasta Szczecina – została skrytykowana przez innych interesariuszy z grona organów.

Jak zauważył dyr. Grzegorz Kubalski z Biura ZPP, w zakresie kwestii fundamentalnych nie ma zgody ZPP na zastępowanie nadzoru wojewody de facto kierownictwem – wskazał przy tym, iż zauważa to, że wojewodowie chcą rządzić województwami na zasadzie udzielnych książąt, lecz nie jest to możliwe w obecnych realiach ustrojowych.

M. Kutyła w odpowiedzi stwierdziła, że projekt nie wprowadza niczego poza nadzorem. Gorąca dyskusja na ten temat najprawdopodobniej na listopadowym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST.

Czw., 29 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel