Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto dokonuje zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Skarbu Państwa przejmowane w drodze ZRID-u?

Kto dokonuje zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Skarbu Państwa przejmowane w drodze ZRID-u? fot. pixabay.com

Na tytułowe pytanie odpowiedział ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który rozstrzygał spór co do tego, czy w przypadku decyzji ZRID wydanej przez prezydenta miasta na prawach powiatu, związanej z realizacją inwestycji dotyczącej drogi, której zarządcą jest/będzie tenże prezydent, ww. zrzeczenia dokonuje Prezydent Miasta, czy wojewoda? Odpowiedź brzmi: wojewoda.

W omawianej sprawie Prezydent Miasta, odwołując się do treści art. 12 ust. 8 specustawy drogowej, który stanowi o tym, że w przypadku zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w art. 12 ust. 4:

  1. przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowania nie wszczyna się;
  2. w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowanie umarza się;
  3. po wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania – decyzję wygasza się
    - wywiódł, że art. 23 ust. 1e ustawy o gospodarce nieruchomościami umocowuje wojewodę do reprezentowania Skarbu Państwa we wskazanych postępowaniach wyłącznie w wymiarze procesowym, tj. obejmującym czynności stricte procesowe. Idąc dalej Prezydent stwierdził, że przepis ten nie daje wojewodzie umocowania do reprezentowania Skarbu Państwa w znaczeniu materialnoprawnym – tj. do składania w tych postępowaniach w imieniu Skarbu Państwa oświadczeń woli, zmierzających do kształtowania treści stosunków cywilnoprawnych.

Takie rozumowanie prowadziłoby jednakże zdaniem Sądu do przyjęcia istnienia niejako podwójnej reprezentacji Skarbu Państwa. Jak wskazał WSA, przy takim rozumieniu w postępowaniu o ustalenie odszkodowania, do dokonywania czynności stricte procesowych umocowany byłby wojewoda, a do dokonania czynności określonej w art. 12 ust. 7 specustawy – umocowany były starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) – i takiej wykładni nie podzielił Sąd. Stwierdził, że nie prowadzi ona do realizacji głównego celu wprowadzenia do obrotu prawnego art. 23 ust. 1e ustawy o gospodarce nieruchomościami, jaką było usunięcie konfliktu interesów, w jakim niewątpliwie znalazłby się starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) w sytuacji występowania jako reprezentant konkurencyjnych w stosunku do siebie interesów Skarbu Państwa i powiatu (miasta na prawach powiatu).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 września 2020 r., II SA/Gl 1047/20

Źródło: CBOSA

Sob., 24 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel