Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Droga publiczna na jednej czy wielu działkach? WSA: na wielu

Droga publiczna na jednej czy wielu działkach? WSA: na wielu fotolia.pl

Tytułowe stwierdzenie wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który orzekł nieważność części uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wyglądały szczegóły sprawy i co dokładnie orzekł Sąd?

Organ planistyczny w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w północno-wschodniej części obszaru objętego planem ustalił przebieg planowanej drogi publicznej (drogi gminnej) jedynie na nieruchomości stanowiącej własność Skarżącej. Organ ustosunkowując się do tej kwestii w odpowiedzi na skargę wskazał, że gdy miał do wyboru rozwiązanie planistyczne naruszające interes jednej osoby lub naruszające interesy wielu osób, to wybrał naruszenie interesu jednej osoby, gdyż jest to rozwiązanie „bardziej uzasadnione społecznie”. Projektowane rozwiązanie układu komunikacyjnego miało generować jak najmniejsze koszty, bowiem miało w jak najmniejszym stopniu ingerować w stan faktyczny zarówno nieruchomości Skarżącej (tereny rolne), jak i nieruchomości innych właścicieli (już zabudowane).

W ocenie Sądu, twierdzenie to jednak było bezpodstawne, gdyż – jak wynikało z dokumentacji planistycznej – zdecydowana większość nieruchomości położonych na obszarze objętym spornym planem miejscowym to tereny rolne i niezabudowane. WSA stwierdził, że z tego więc względu nie było przeszkód do wytyczenia innego przebiegu planowanej drogi. Zdaniem Sądu, brak proporcjonalności obciążenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporną drogą również innych nieruchomości należących do innych podmiotów – w tym działek graniczących oraz położonych równolegle do nieruchomości Skarżącej, posiadających identyczny (względnie zbliżony) kształt oraz przeznaczenie – naruszał konstytucyjną zasadę równości oraz zasadę niedyskryminowania, wyrażoną w art. 5 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, przyjętego przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 roku.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 sierpnia 2020 r., II SA/Op 174/20

Źródło: CBOSA

Czw., 24 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel