POKL. Plan szkoleń 2011

POKL. Plan szkoleń 2011 fotolia.pl

Serwis samorządowy PAP poinformował o planie tegorocznych szkoleń dla administracji, finansowanych ze środków UE, podczas których samorządowcy poznają m.in. techniki prawodawcze oraz wybrane obszary prawa materialnego. Będą też kontynuowane szkolenia z CAF-u i dyrektywy Inspire.

Jak informuje PAP ministerstwo rozwoju regionalnego zatwierdziło "Plan działania dla Priorytetu V PO Kapitał Ludzki ("Dobre rządzenie") na 2011 rok". Dokument zawiera szczegółowy opis projektów planowanych do realizacji w trybie konkursowym oraz systemowym do końca tego roku.

Cieszący się ogromnym zainteresowaniem jst konkurs w ramach Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" ruszy dopiero w III kwartale 2011. MSWiA zarezerwowało na ten cel 50 mln zł.

Podobnie jak w latach poprzednich dofinansowanie otrzymają przede wszystkim projekty szkoleniowe podnoszące jakość i dostępność usług świadczonych przez urzędy samorządowe oraz promujące mechanizmy wzmacniające przejrzystość administracji.

Priorytetowo traktowane będą projekty usprawniające zarządzanie w urzędzie oraz wzmacniające komórki kadrowo-szkoleniowe, jako centra zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządu terytorialnego.

W tym roku zmienią się jednak niektóre zasady wyboru projektów. Od teraz wszystkie przedsięwzięcia złożone na konkursy w ramach Poddziałania 5.2.1. PO KL mają być przygotowane za pomocą określonej metodologii do oceny potencjału i wyników (np. CAF). W skrócie chodzi o to, aby w opisie diagnozy problemu dla każdego z JST objętych wsparciem podawano wynik samooceny przeprowadzony wspomnianą metodą.

Więcej na www.samorzad.pap.pl

Pt., 28 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka