Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Młodzieżowa Rada Miasta to wielka szansa zarówno dla młodych, jak i samorządów. Wywiad z Wiolettą Krewniak

Młodzieżowa Rada Miasta to wielka szansa zarówno dla młodych, jak i samorządów. Wywiad z Wiolettą Krewniak fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

W społecznościach lokalnych niezwykle ważne jest włączanie młodzieży w procesy decyzyjne. Działania te kształtują w młodzieży postawy obywatelskie i społeczne. Jedną z takich inicjatyw są Młodzieżowe Rady Miasta, które pełnią funkcję reprezentacji młodzieży na danym terenie. Wioletta Krewniak – p.o. Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska przekonuje, że to niezwykle ważne, by uwierzyć w młodzież i dać jej swobodę do działania na niwie samorządowej.

W Gdańsku od 2011 roku funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta. Co to za organ i na jakiej zasadzie funkcjonuje?

Wioletta Krewniak: Na początku tego roku rozpoczęła się V kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (MRMG). Młodzi radni są już po pierwszej sesji, na której wybrali prezydium, tj. przewodniczącego rady, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza. W Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska zasiada 34 radnych. Procedura wyborcza polega na przeprowadzeniu w szkołach wyborów spośród uczniów klas 7 i 8 oraz szkół ponadpodstawowych w celu wyłonienia po dwóch kandydatów do Zgromadzenia Elektorów danego okręgu. W Gdańsku jest 6 okręgów wyborczych. Do zadań elektora należy przygotowanie dwuminutowej prezentacji, która powinna zawierać m.in. ogólny zarys działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym lub charytatywnym, które dany kandydat chciałby inicjować i promować. Zgromadzenie Elektorów wybiera spośród siebie członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Jakie tematy najczęściej są podejmowane podczas sesji?

Wioletta Krewniak: Rada spotyka się na sesjach, na których podejmuje uchwały w sprawach dotyczących młodzieży gdańskiej. Nie są to przepisy prawodawcze, ale mają charakter doradczy dla Rady Miasta Gdańska. Oprócz tego radni podejmują szereg działań integrujących i wspierających środowisko uczniowskie w Gdańsku.

Co udało się zrobić do tej pory?

Wioletta Krewniak: W minionej kadencji członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska podjęli wiele inicjatyw. To m.in. udział i współorganizacja Biegowego Grand Prix Dzielnic, Youth Artist Festival - festiwal artystyczny zorganizowany przy współpracy z Pałacem Młodzieży w Gdańsku i Stowarzyszeniem Jaś i Małgosia, debaty na temat wpływu młodzieży na działania podejmowane w mieście, regionie i kraju. Na debaty zapraszani byli politycy różnych opcji i samorządowcy, którzy odnosili się do pytań zadawanych przez młodzież. Tego typu spotkania i debaty miały także na celu pokazanie, że kulturalny dialog i wymiana poglądów jest możliwa pomimo różnic w zapatrywaniu się na kwestie społeczne, kulturowe czy polityczne. Członkowie MRMG włączyli się także w pomoc przy organizacji konferencji Forum Młodych organizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności, konferencję „Studia na horyzoncie”, która pomaga maturzystom wybrać przyszły kierunek studiów i pomóc im w odnalezieniu się we wspólnocie studenckiej. Ponadto młodzi radni zorganizowali warsztaty dla młodzieży dotyczące tworzenia projektu, zdobywania grantów oraz ich rozliczania. Organizowano także konkursy aktywizujące samorządy uczniowskie w gdańskich szkołach. To tylko niektóre z działań podejmowanych przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, która za cel obrała sobie włączenie gdańskiej młodzieży w działalność społeczną i kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodych mieszkańców miasta.

Na początku stycznia obrady rozpoczęła V kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Jakie działania są w planach na najbliższą kadencję?

Wioletta Krewniak: W lutym planowana jest druga sesja nowo wybranej rady, na której młodzież określi cele i kierunki działania w nowej kadencji.

Pt., 7 Lt. 2020 0 Komentarzy
Małgorzata Węgrzyn
sekretarz redakcji Małgorzata Węgrzyn