Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Partnerstwo publiczno-prywatne to wielka szansa dla regionów. Wywiad z Januszem Zaleskim

Partnerstwo publiczno-prywatne to wielka szansa dla regionów. Wywiad z Januszem Zaleskim na zdjęciu: Janusz Zaleski

22 listopada w Mikołajkach odbędzie się jubileuszowa Konferencja, której przewodnim hasłem będzie „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – Inwestor – Samorząd”. To wieka szansa, z której skorzystać mogą wszyscy, dlatego warto ten temat zgłębiać i o nim rozmawiać.  Chcemy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym dla partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym – mówi mgr Janusz Zaleski EurBE, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budowlanych.

Przed nami jubileuszowa Konferencja „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – Inwestor – Samorząd”. Jej organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa. Na jakiej zasadzie działa Stowarzyszenie?

Celem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa jako organizacji zrzeszającej osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych jest przygotowywanie i promowanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym Unii Europejskiej.

Tradycyjną już formą działania Stowarzyszenia są konferencje w Mikołajkach, odbywające się zwykle jesienią i poświęcone aktualnym problemom budownictwa.

Wśród dotychczasowych tematów konferencji z cyklu Edukacja  Menedżerska  Budowlanych znalazły się: „Innowacyjność przedsiębiorstwa warunkiem rozwoju i konkurencyjności na rynku budowlanym”, „Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie (budowlanym). Jak zapobiegać zagrożeniom. Czy jesteśmy gotowi, by w porę wykryć i zareagować na cyberatak?” czy – jak trzy  lata temu - ”Biznes społecznie odpowiedzialny – w nieodpowiedzialnym świecie. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa budowlanego”.

Tegoroczna, jubileuszowa, bo dwudziesta konferencja poświęcona będzie partnerstwu publiczno-prywatnemu

Jak co roku, odpowiadając na zapotrzebowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia, działając wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizujemy konferencję w Mazurskim Centrum Kongresowym  w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach. Jej uczestnikami będą nie tylko przedsiębiorcy budowlani i inwestorzy, ale również przedstawiciele rządu, władz samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich. Tegoroczna konferencja odbędzie się 22 listopada i poświęcona będzie tematowi:  „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane - inwestor - samorząd”.

Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu  o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej. 26 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”, który to dokument jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Głównym celem Polityki PPP  jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP. Partnerstwo publiczno-prywatne stało się  strategicznym projektem w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. 

Rząd założył, że realizacja działań wynikających z Polityki PPP powinna przynieść wymierne efekty. Do końca 2020 r. m.in.  powinno zostać zawartych 100 nowych umów PPP,  wartość inwestycji realizowanych w tej formule powinna wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym a 40 %  wszystkich postępowań – rządowych i samorządowych ma zakończyć się sukcesem, tj. podpisaniem umowy PPP.

Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które jest centralną jednostką do spraw Partnerstwa Prywatno-Publicznego, zaprosiliśmy także reprezentantów  Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, prezesów znaczących na rynku polskim firm budowlanych oraz samorządowców z całego kraju. Chcemy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Czego jeszcze możemy spodziewać się po tegorocznej konferencji?

Program konferencji został tak opracowany, aby jej uczestnicy w części pierwszej wysłuchali referatów, treścią których jest: Wsparcie dla podmiotów publicznych, nowe możliwości i perspektywy; Główne postanowienia znowelizowanej ustawy o PPP z 19 września 2018 r.; Partnerstwo publiczno-prywatne a umowa o roboty budowlane. Prelegenci to znawcy tematu: Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz specjaliści ze znanych kancelarii prawnych.

Część druga konferencji to tematyka dotycząca praw i obowiązków stron w ramach procesu wdrożenia przedsięwzięcia PPP. I tu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie mówił o tym jak przygotować wykonalny model podziału zadań i ryzyk w ramach przedsięwzięcia PPP.

Firma HOCHTIEF jest przedsiębiorstwem z dużym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć PPP w kraju i za granicą. Prezes HOCHTIEF Polska SA i jej przedstawiciel z Niemiec przedstawią uczestnikom konferencji oczekiwania partnera prywatnego wobec strony publicznej i z czego one wynikają w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych Banku Gospodarstwa Krajowego zreferuje temat: rola, zadania i wsparcie banku w finansowaniu przedsięwzięć PPP.

Ciekawą prezentację - Ryzyko budowy i ryzyko dostępności w projektach PPP - właściwa alokacja ryzyk w ppp. Realna odpowiedzialność Partnera Prywatnego. Korzyści budżetowe dla sektora  publicznego – przedstawi Dyrektor Finansowy Spółki Warbud SA.

Mając na względzie edukacyjną działalność Stowarzyszenia zaprezentujemy projekty unijne Erasmus+: IPCIC – projekt dotyczy programów edukacyjnych w 4 zawodach budowlanych na poziomie kształcenia zawodowego oraz projekty: DIAGNOSIS, CODESMA i URBAN BIM.

Konferencja będzie też szansą do wzięcia udziału w dyskusji

Trzecia część konferencji to samorządowy panel dyskusyjny – Dobre praktyki. W ramach panelu zaprezentujemy zrealizowane przedsięwzięcie w Mławie, przedstawi je Burmistrz Miasta Mława,  budowę budynków mieszkalnych w ramach PPP zaprezentuje Naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku. Ciekawą prezentację, dotyczącą modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, przedstawi Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płock. BIM  (Building Information Modeling) jako narzędzie wspierające realizację inwestycji w formule PPP zaprezentuje przedstawiciel firmy Europtima Sp. z o.o.

Konferencję zakończymy panelem dyskusyjnym, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli największych firm budowlanych: HOCHTIEF Polska SA, Warbud SA, ERBUD SA, Korporacja RADEX SA, PROCHEM SA, UNIBEP S.A. oraz przedstawicieli samorządów z Prezesem Zarządu Związki Powiatów Polskich, przedstawiciela Związku Miast Polskich – Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Burmistrza Miasta Giżycka.

Czy listopadowa konferencja to wielka szansa na wymianę doświadczeń?

Oczywiście taki jest cel organizatorów. Chcemy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym dla partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Osoby zaproszone do przedstawienia referatów i prezentacji to specjaliści najwyższej miary. Nic tak nie kształtuje poglądów jak bezpośrednia rozmowa partnerów.  

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Sob., 26 Prn. 2019 0 Komentarzy
Małgorzata Węgrzyn
sekretarz redakcji Małgorzata Węgrzyn