Usługi z zakresu e-zdrowia naprawdę ułatwiają życie. Wywiad z Bogdanem Łapą

Usługi z zakresu e-zdrowia naprawdę ułatwiają życie. Wywiad z Bogdanem Łapą na zdjęciu: Bogdan Łapa

Panie Starosto, przede wszystkim serdecznie gratuluję pierwszego miejsca w konkursie „Lider e-zdrowia”. [Powiat kartuski otrzymał pierwsze miejsce w konkursie „Lider e-zdrowia 2019” – przyp. red.] Jednak informatyzacja usług z zakresu opieki zdrowotnej nadal jest traktowana nieco po macoszemu i nie wszyscy są do niej przekonani. Jak można to zmienić? W jaki sposób takie e-usługi ułatwiają nam życie?

Informatyzacja usług z zakresu opieki zdrowotnej jest nie tylko koniecznością, przed którą nie uciekniemy w dobie postępu informatycznego, ale jest także niekwestionowanym usprawnieniem funkcjonowania placówek służby zdrowia, jak i ułatwieniem dla samych pacjentów. Myślę, że naszym zadaniem jako samorządu jest przekonywanie pacjentów do korzystania z dobrodziejstw nowych technologii i pokazywania jakie korzyści ze sobą niesie. Ważne jest także przekonywanie samych samorządów i jednostek służby zdrowia w inwestowanie funduszy w transformację cyfrową. W naszym szpitalu działają usługi z zakresu wystawiania e-recepty, e-skierowania, system monitorowania obrotu produktami leczniczymi i wdrażana jest elektroniczna dokumentacja medyczna. Łączymy się także z systemami ościennych ośrodków zdrowia. Systemy informatyczne pozwalają m.in. na zmniejszenie problemu braku dostępu do kompletu danych medycznych dotyczących pacjentów, pozwalają na zwiększenie wiedzy personelu medycznego na temat stanu zdrowia pacjenta, co przyczynia się do podniesienia jakości procesów leczenia. System niweluje także bariery technologiczne związane z wymianą dokumentacji medycznej. Na przykład dzięki możliwości wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe pacjent nie musi udawać się do gabinetu na wizytę, system eliminuje także możliwość wystawienia błędnej recepty, za zgodą pacjenta lekarz ma wgląd w historię zapisywanych leków dzięki czemu zapewnia się możliwość kompleksowego leczenia. Ponadto e-recepta zawiera informacje o dawkowaniu leku. Należy podkreślić także, że korzystanie z usług informatycznych pozwala na zwiększenie czasu, który lekarz może poświęcić dla pacjenta, a nie na wypełnianie dokumentów.

W konkursie należało spełnić kilka podstawowych kryteriów. Czym powiat kartuski przekonał jury?

Naszą nagrodzę otrzymaliśmy za ilość wystawionych e-recept na terenie powiatu powyżej 120 tysięcy mieszańców oraz za promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Głównym kryterium wyboru liderów był procentowy udział liczby wystawionych e-recept w stosunku do wszystkich wystawionych recept – papierowych i elektronicznych. W powiecie kartuskim połowa ośrodków zdrowia wystawia e-recepty pomimo, że obowiązek ten wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 roku. Jeżeli chodzi o dobre praktyki w zakresie transformacji cyfrowej to już w 2013 roku przeprowadziliśmy kompleksową informatyzację szpitala powiatowego, która kosztowała ponad 6 mln zł, z czego 3,2 mln zł pokryła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Myślę, że dzięki podjęciu takiej decyzji 6 lat temu, usługi te dzisiaj u nas sprawnie działają lub są już na etapie finalizacji. Samo wdrożenie systemu wiąże się także z przeszkoleniem kadry, pewnej zmiany przyzwyczajeń i nabrania nawyku korzystania z systemów, a na to jak wiadomo potrzebny jest także czas. My ten czas już zaoszczędziliśmy.

Powiat kartuski realizuje usługi teleopieki. Na czym polega to ułatwienie i kto może z niego skorzystać?

Teleopieka jest to system wsparcia podopiecznego całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Podopieczny otrzymuje wybrane przez siebie urządzenia i w przypadku nagłego złego samopoczucia jednym przyciskiem SOS wzywa pomoc poprzez mobilne centrum opieki. Operator tego centrum po rozpoznaniu dokonuje wyboru jakiego rodzaju pomocy potrzebuje podopieczny. W znacznej części przypadków wystarczy powiadomić osoby z najbliższego otoczenia. W przypadku braku kontaktu z taką osobą operator wzywa pogotowie. Centrum posiada wszystkie niezbędne informacje o podopiecznym, między innymi o rodzaju chorób, przyjmowanych lekach, przebytych chorobach, numery telefonów do najbliższych. Z teleopieki mogą korzystać osoby niepełnosprawne i seniorzy wykluczeni społecznie. Na realizację teleopieki otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych.

Usługi z zakresu e-zdrowia wciąż się zmieniają. Czy powiat ma jakieś plany na przyszłość z tym związane?

Myślę, że istotne jest wciąż dbanie o to, aby systemy które działają w szpitalu były kompatybilne z systemami ogólnopolskimi. Zakupione przez nas programy mogą być dostosowywane do zmian, które niesie ze sobą prawo. Na to też zwraca uwagę Prezes naszego szpitala Paweł Witkowski. Dzięki jego otwartości na usługi e-zdrowia w szpitalu wykorzystuje się pełne możliwości systemu. Postęp technologiczny i nowe usługi w e-zdrowiu zwiększają wykorzystanie zasobów serwerowych i konieczne będzie wykonanie ich modernizacji. To jest dla nas w najbliższej przyszłości zadanie konieczne do wykonania. Musimy także znaleźć środki na kontynuowanie usług teleopieki, której korzyści są także nie do przecenienia. Czekają nas zatem wyzwania finansowe, jednakże w miarę naszych możliwości jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania w e-zdrowiu.

Sob., 12 Prn. 2019 0 Komentarzy
Małgorzata Węgrzyn
sekretarz redakcji Małgorzata Węgrzyn