Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Priorytetem jest poprawa życia mieszkańców - wywiad z Józefem Matysiakiem

Priorytetem jest poprawa życia mieszkańców - wywiad z Józefem Matysiakiem na zdjęciu: Józef Matysiak - Starosta Rawski

- Konieczna jest dobra ustawa o dochodach samorządów, ustawa, która pozwoli na rozwój kraju – mówi Józef Matysiak, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Rawski.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie są, w Pana ocenie, najważniejsze problemy powiatów, którymi powinien w najbliższym czasie zająć się Związek Powiatów Polskich?

Józef Matysiak: Największym problemem samorządów, w tym powiatowego jest brak środków finansowych na realizacje nałożonych zadań Konstytucja swoje życie swoje. Konieczna jest dobra ustawa o dochodach samorządów, ustawa, która pozwoli na rozwój kraju. Jest to w interesie wszystkich mieszkańców. Od lat wskazujemy na niedostateczne finansowanie służby zdrowia. Konieczne i pilne są tutaj zmiany. Bez wielkiego zaangażowania samorządów powiatowych: organizacyjnego i finansowego z pewnością byłaby tragedia. Oświata jest następnym wielkim problemem. Ciągłe zmiany w systemie bez należytego uwzględniania opinii samorządów, w tym ZPP powodują cykliczne problemy. Należyte finansowanie zadań jest ciągle postulowane i oczekiwane.

Bardzo ważnym obszarem w naszych działaniach jest szeroko rozumiana infrastruktura, a więc drogi, czysta energia, szerokopasmowy Internet. Są to zagadnienia do wspólnych działań wszystkich szczebli samorządu.

Z dużym uznaniem należy się odnieść do dotychczasowych działań ZPP. Celowe i konieczne wydaje się wzmocnienie współpracy między różnymi zrzeszeniami samorządowymi, bo mówienie jednym głosem powinno dawać lepsze efekty.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jak widzi Pan swoją rolę – jako członka Zarządu ZPP – czy jest coś, czym w szczególności chciałby się Pan zająć w bieżącej kadencji?

Józef Matysiak: Moją rolę w zarządzie ZPP widzę jako możliwość przenoszenia na to forum wszelkich uwag i postulatów środowiska wyrażonych np. na Konwencie Starostów Województwa Łódzkiego czy też innych środowisk np. nauczycielskiego czy medycznego.

Jestem blisko problematyki wsi i rolnictwa.

Swoja aktywność chce kierować do Komisji Finansów, uważam że dobre uregulowania prawne dotyczące dochodów JST są bardzo ważne i mogą przyczynić się do rozwoju naszego kraju.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie są największe sukcesy, a jakie bolączki  powiatu rawskiego?

Józef Matysiak: Największym problemem jest źle finansowany szpital, a więc niedostateczny kontrakt z NFZ.

Od kilku lat subwencja oświatowa nie pokrywa koniecznych wydatków. Finansujemy wiele zadań zleconych i powierzonych z własnych środków. To musi ulec zmianie. Mimo tych problemów powiat rawski się rozwija. Stworzyliśmy tereny inwestycyjne, w tym podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozyskaliśmy nowych inwestorów w tym roku np. powstaje duży zakład przetwórstwa owoców (soki zagęszczone), co w naszym sadowniczym rejonie jest bardzo ważne.

Bezrobocie w powiecie rawskim to 4%. Przebudowujemy drogi, zmodernizowaliśmy placówki szkolne , realizowana jest gazyfikacja i budowa sieci szerokopasmowego Internetu. Tak, aby w powiecie nie było „białych plam”. Realizowane są ważne programy socjalne np. wiele wyzwań realizujemy we współpracy z gminami. Wspieramy różne inicjatywy społeczne. Naszym największym zadowoleniem jest poprawa życia mieszkańców powiatu rawskiego.

Sob., 6 Lp. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska