Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powiaty mają doświadczoną kadrę - wywiad z Wojciechem Pałką

Powiaty mają doświadczoną kadrę - wywiad z Wojciechem Pałką na zdjęciu: Wojciech Pałka

- Samorząd powiatowy, w mojej ocenie, ma największy potencjał merytoryczny do opracowania obiektywnych założeń zmian ustawowych w zakresie samorządu w Polsce – mówi Wojciech Pałka, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta krakowski.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie są, w Pana ocenie, najważniejsze problemy powiatów, którymi powinien w najbliższym czasie zająć się Związek Powiatów Polskich?

Wojciech Pałka: Trwa wewnętrzna dyskusja w Związku o kształcie samorządu w Polsce. Samorząd powiatowy powinien wypracować merytoryczną propozycję funkcjonowania administracji – nie tylko powiatowej. Powinnyśmy wspólnie opracować katalog zadań oraz standard ich realizacji.

Dziennik Warto Wiedzieć: Dlaczego Związek Powiatów Polskich?

Wojciech Pałka: Nikt za nas tego lepiej nie zrobi. Samorząd powiatowy, w mojej ocenie, ma największy potencjał merytoryczny do opracowania obiektywnych założeń zmian ustawowych w zakresie samorządu w Polsce. To powiaty skupiają dzisiaj najwięcej doświadczonych samorządowców, którzy poświecili lata pracy na rzecz samorządu. Potrafią obiektywnie ocenić, jakie zadania powiat realizuje dobrze, z jakimi niekoniecznie sobie poradził, a jakie po prostu nie sprawdziły się na tym poziomie samorządu. Natomiast gminy mają najlepszy kontakt z mieszkańcami i powinny być docenionym partnerem w dyskusji o koniecznych zmianach.

Dziennik Warto Wiedzieć: Czyli jak rozumiem, właśnie w zakresie włączenia się w proces przygotowania zmian ustrojowych widzi Pan swoją rolę jako członka Zarządu ZPP?

Wojciech Pałka: Jeżeli taka będzie wola środowiska, to tak.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie największe wyzwania staoją przed Panem w powiecie krakowskim?

Wojciech Pałka: Podejmując się zarządzania powiatem krakowskim z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że przeszedłem ciekawą drogę. Poznałem samorząd od podszewki. Rozpoczynałem od zaangażowania w życie lokalnej społeczności w sołectwach, reprezentowałem mieszkańców jako radny gminy. Kolejnym etapem było objęcie funkcji  radnego Rady Powiatu w Krakowie i funkcji wicestarosty.

Wszystkim realizowanym działaniom społecznym towarzyszyła moja praca na rzecz regionu. Dużo się wtedy dowiedziałem i nauczyłem w zakresie potrzeb, ale również mechanizmów, które muszą zaistnieć, by mówić o rozwoju. To były nieocenione lata wymiany poglądów i tworzenia alternatywnych wizji rozwoju powiatu krakowskiego.

Dziennik Warto Wiedzieć: Warianty wizji rozwoju?

Wojciech Pałka: Tak. Zawsze wychodziłem z przekonania, że sprawne działanie powinno być poprzedzone analizą i zebraniem odpowiedniej ilości informacji. Takie podejście do zarządzania daje większą pewność i dostarcza wiedzy niezbędnej w podejmowaniu szczególnie trudnych decyzji. Daje również wsparcie otoczenia, które widzi, że działania władzy są spełnieniem postulatów społecznych.

Dziennik Warto Wiedzieć: Teoria często odbiega od życia. Jak te Pana plany i wizje wyglądają dzisiaj, po 5 latach pracy w Zarządzie Powiatu w Krakowie?

Wojciech Pałka: Działalność w Zarządzie i Radzie Powiatu w Krakowie jest dla mnie realizacją wypracowanych wcześniej założeń. Przygotowując się do startu w wyborach samorządowych, zdecydowaliśmy się na realizację określonego zakresu działań.

Dziennik Warto Wiedzieć: Może Pan to rozwinąć?

Wojciech Pałka: Od momentu wybrania mnie na funkcję wicestarosty, a później starosty, od początku wiedziałem, do czego dążę. Wiedziałem, że muszę dołożyć wszelkich starań, by wykorzystać istniejące szanse, jakie pojawiają się przed naszym powiatem.

Dziennik Warto Wiedzieć: To znaczy?

Wojciech Pałka: Myślę, że większość z nas wie, że filarem, a zarazem dźwignią rozwoju gospodarczego jest rozwój infrastruktury. Nie zawsze jednak widzimy, że budowa określonej drogi przyczynia się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W mojej ocenie rozbudowa infrastruktury powoduje konieczność analizy istniejącej sieci połączeń komunikacyjnych oraz wymaga skorelowania z planami modernizacyjnymi dróg innych kategorii. Od lat w Małopolsce ten proces nie zachodził, bądź występował w znikomym zakresie.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co Pan ma na myśli?

Wojciech Pałka: Braki w inwestycjach strategicznych w Małopolsce dostrzegali wszyscy mieszkańcy kraju. Jeżeli jadąc na wakacje, bądź ferie zimowe w góry zdarzało się dłużej jechać przez nasze województwo niż przez całą Polskę, to jest to dowód na to, że system nie działa. Wszyscy wiedzieli co trzeba poprawić, tylko nikt do tej pory nie zajął się tym kompleksowo. Dopiero ostatnie lata spowodowały odwrót od tej tendencji i umożliwiły rozpoczęcie długo oczekiwanych inwestycji strategicznych dla województwa, tj.: kontynuacji budowy „Zakopianki” oraz drogi ekspresowej S7 od granic województwa świętokrzyskiego do Krakowa, a także Północnej Obwodnicy Krakowa.

Ostatnie kilka lat to czas, w którym niedostrzegane od dziesięcioleci inwestycje okazały się możliwe do realizacji. Wierzyłem, że ten moment kiedyś nastąpi. Teraz wykorzystanie wszystkich szans powinno być skorelowane z rozwojem dróg regionalnych, połączonych z Północną Obwodnicą Krakowa czy innymi inwestycjami GDDKiA i samorządu województwa małopolskiego.

Dziennik Warto Wiedzieć: Inwestycje już są, więc co dalej?

Wojciech Pałka: Gdyby to było takie oczywiste, to niepotrzebne byłyby lokalne samorządy i ich codzienna praca. Najważniejszym wyzwaniem dla samorządu powiatu krakowskiego będzie w mojej ocenie takie planowanie i zarządzanie budżetem, by nadarzające się możliwości zostały wykorzystane wspólnie z naszymi gminami. Chciałbym, by myślenie o inwestycjach w powiecie było dodatkową dźwignią rozwoju gmin wchodzących w skład powiatu. Przecież to prawie 280 000 mieszkańców, 17 gmin tworzy wspólnotę powiatu krakowskiego, o którą powinniśmy wspólnie zadbać. Dlatego dobra kondycja budżetu na najbliższe lata i utrzymanie zdolności inwestycyjnej co najmniej na obecnym poziomie to mój priorytet.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie plany na najbliższy czas?

Wojciech Pałka: Rozumiem, że chodzi o inwestycje? Obecnie oczekujemy na przełomowe decyzje w zakresie inwestycji drogowych. Jedna z nich to strategiczny projekt na granicy powiatu krakowskiego i miasta Krakowa. W kontekście projektowanej i budowanej Północnej Obwodnicy Krakowa stanowi uzupełnienie, a moim zdaniem warunek niezbędny do realizacji jednej  z najważniejszych inwestycji na terenie Małopolski.


Wojciech Pałka – starosta krakowski od 2017 r. W kadencji 2014-2018 wicestarosta krakowski. Wcześniej radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach, radny Rady Powiatu w Krakowie. Angażuje się w rozwój samorządności pełni dodatkowo funkcję Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego oraz Członka Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Sob., 29 Czrw. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska