Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Udane PPP w ochronie zdrowia - wywiad z Leszkiem Kulińskim

Udane PPP w ochronie zdrowia - wywiad z Leszkiem Kulińskim na zdjęciu: Leszek Kuliński

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym podpisana w gminie Kobylnica była jedną z pierwszych umów zawartych na podstawie ustawy o PPP . Przedsięwzięcie, polegające na utworzeniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, należy zatem do prekursorów polskiego rynku PPP. Jednocześnie, z uwagi na zakres i wartość inwestycji, stanowi ona typowy przykład lokalnego, samorządowego przedsięwzięcia. Nie ulega przy tym wątpliwości, że projekt Kobylnicy i partnera prywatnego – firmy SON Sp. z o.o. – okazał się sukcesem i może stanowić wzór do naśladowania dla innych podmiotów publicznych i prywatnych.

Co skłoniło gminę do inwestycji w Zakład Opiekuńczo Leczniczy?

Potrzeba chwili skłoniła nas do takiego działania. Kiedy gmina  przejęła nieruchomość z rozpoczętą budową od Zgromadzenia Sióstr Zakonnych, zrodził się pomysł dokończenia budowy domu pomocy społecznej. Jednak możliwości finansowe do realizacji tego zadania były ograniczone. Brak było też możliwości pozyskania pieniędzy z zewnątrz. Potrzeba było ok 5 mln. zł na dokończenie tej inwestycji. Potrzebne były też pieniądze na wyposażenie obiektu. Również po zakończeniu budowy ponosilibyśmy koszty związane z funkcjonowaniem takiego obiektu. Dlatego też ze swoimi współpracownikami zaczęliśmy poszukiwać rozwiązań, które umożliwiłyby dokończenie tego zadania.

Dlaczego wybrano formułę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)?

Rozważaliśmy różne formy współpracy z innymi podmiotami w celu dokończenia inwestycji. I tak zrodził się pomysł realizacji zadania w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Podczas jednego z moich wyjazdów szkoleniowych dotyczących realizacji inwestycji sportowych w takiej formule, miałem okazję poznać pana Rafała Cieślaka z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego, i tak zaczęliśmy rozmawiać. Trwało to ok. 6 miesięcy. Potem prace przygotowawcze, rozpoczęcie procedury wyłonienia partnera. Była to trudna droga, bowiem w naszym regionie nie mieliśmy jeszcze z taką formułą do czynienia, prowadziliśmy też rozmowy z różnymi instytucjami m.in. z regionalną izbą obrachunkową, ucząc się nowych nieznanych rzeczy. Pierwszy konkurs na wyłonienie partnera musieliśmy unieważnić. W dużej mierze chodziło o ryzyka leżące po obydwu stronach, jak również o kwestię zabezpieczenia kredytu, który partner prywatny miał zaciągnąć na dokończenie tego zadania. Kiedy dopracowaliśmy z kancelarią wszystkie szczegóły, zaprosiliśmy partnera do dalszych rozmów, które zakończyły się sukcesem i podpisaniem umowy. O powodzeniu tego projektu zaważyło to, że znaleźliśmy dobrych doradców w przeprowadzeniu tego postępowania w postaci kancelarii, dobry podmiot ze sfery służby zdrowia, który podjął ryzyko i zainwestował w nasz majątek duże pieniądze i mam dobrych pracowników, którym chce się podejmować trudne sprawy.

Czy PPP się sprawdza i czy warto, aby samorządy z niego korzystały?

Takie przedsięwzięcia są godne polecenia, po tych kilku latach od zakończenia tego przedsięwzięcia mogę potwierdzić, że była to słuszna decyzja, działanie nasze się sprawdziło. Pewnie, gdybyśmy nie poszli tą drogą, to przez pewien czas musielibyśmy ponosić znaczące koszty na zabezpieczenie tego obiektu. I nie wiadomo jak potoczyłyby się jego losy, bowiem dokończenie budowy, jak wskazałem na wstępie, przerastało nasze możliwości finansowe.

Jestem przekonany, że samorządy powinny korzystać z takich rozwiązań.

Czy gmina rozważa realizację innych projektów w PPP?

Obecnie jesteśmy na ukończeniu działań w formule PPP w zakresie oświetlenia ulicznego. Myślę ,że do końca wakacji zakończymy rozmowy mające wyłonić partnera prywatnego do realizacji zadania w zakresie budowy ok. 800 punktów świetlnych na terenie gminy. Koszt takiego przedsięwzięcia to ok.10 mln zł. Również współpracujemy z sąsiednim samorządem, który realizuje zadanie w formule PPP w zakresie budowy ulic w miejscowościach. Gmina wiejska Słupsk jest również daleko zaawansowana w tym przedsięwzięciu.


Wywiad pochodzi z Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego nr 8, wydawanego w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno –prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Biuletyn to ważny element projektu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie realizowanego projektu.

Sob., 8 Czrw. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska