Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Głównym problemem jest niedofinansowanie zadań - wywiad z Mirosławem Czaplą

Głównym problemem jest niedofinansowanie zadań - wywiad z Mirosławem Czaplą na zdjęciu: Mirosław Czapla - Starosta Malborski

- Największym sukcesem Powiatu Malborskiego jest utrzymanie i całkowite oddłużenie szpitala powiatowego – mówi Mirosław Czapla, Starosta Malborski, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie są w Pana ocenie, najważniejsze problemy powiatów, którymi powinien w najbliższym czasie zająć się Związek Powiatów Polskich

Mirosław Czapla: Myślę, że wspólnym problemem powiatów jest niedofinansowanie niektórych zadań. Powstał projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2019 r., i przewiduje on  sfinansowanie deficytu w przewozach autobusowych. Samorządy dopłacą do 30% tego deficytu. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z faktu, że proponowana ustawa nakłada na poszczególne poziomy samorządu terytorialnego poważne wyzwania. W sposób szczególny dotyczą one powiatów, które w odróżnieniu od gmin, czy województw dysponują stosunkowo niewielkimi środkami finansowymi, które mogłyby być przeznaczone na stworzenie systemu publicznego transportu zbiorowego.

Samorządy od lat borykają się również z problemem niewystarczającego finansowania zadań oświatowych z budżetu państwa. Obecnie znacznie zwiększyła się liczba gmin i powiatów, które otrzymują subwencję oświatową niewystarczającą nawet na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Wzrost luki finansowej nastąpił w latach 2017 i 2018 r., po wprowadzeniu reformy edukacji, która została niedoszacowana przez co dwukrotnie wzrosły wydatki majątkowe związane z dostosowaniem szkół do reformy.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jak widzi Pan swoją rolę – jako członka Zarządu ZPP – czy jest coś, czym w szczególności chciałby Pan się zająć w bieżącej kadencji?

Mirosław Czapla: Jestem członkiem Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bardzo mi zależy na tym, aby dla Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot, której Powiat Malborski jest członkiem, powstała ustawa o związku metropolitalnym – tak jak dla metropolii śląskiej.  

Chciałbym również, aby spotkania Zarządu ZPP odbywały się rotacyjnie, nie tylko w Warszawie. 

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie są największe sukcesy, a jakie bolączki Pana powiatu?

Mirosław Czapla: Największym sukcesem jest oczywiście utrzymanie w warunkach zapaści ekonomicznej i całkowite oddłużenie szpitala powiatowego, obecnie spółki. Na dzień dzisiejszy szpital jest  systematycznie rozwijany dzięki sprzyjającym uwarunkowaniom. Ponadto dzięki dobrej kondycji finansowej Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku stało się właścicielem szpitala w powiecie ościennym tj. w Nowym Dworze Gdańskim, co w efekcie pozwoliło na utrzymanie placówki i zapewnienie mieszkańcom powiatu nowodworskiego bliskiego dostępu do opieki medycznej.

Podjęliśmy również działania związane zarówno z budową nowej infrastruktury, jak i modernizacją już istniejącej. Bez dobrej infrastruktury drogowej nie ma rozwoju terenu, dlatego, licząc od 2006 r, w naszym powiecie wyremontowano ok. 70% wszystkich dróg. Remonty dróg odbyły się przy finansowej współpracy z miastami i gminami naszego powiatu. Inwestowaliśmy też w infrastrukturę oświatową. Wybudowaliśmy nowoczesną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wraz z Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Nastąpiła rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich w Malborku (o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem). Zadbaliśmy też o nowoczesne wyposażenie placówek oświatowych - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy Al. Wojska Polskiego 502 w Malborku przeprowadzono modernizację sieci komputerowej w ramach projektu z RPO WP na lata 2014-2020. Nastąpił remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku w ramach tego samego programu. Przeprowadzono kompleksowe remonty i termomodernizacje we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w powiecie.

Powiat Malborski może się również pochwalić 9 miejscem w 2017, a 11 w 2018 w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich oraz 5 miejscem w corocznym rankingu czasopisma WSPÓLNOTA: „Bogactwo Samorządów. Ranking dochodów JST za rok 2017".

Bolączki mamy takie jak wszystkie powiaty, nie będę tu pewnie oryginalny. Na pewno duży problem wynika z Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która nakłada na powiaty zadania polegające na usuwaniu pojazdów i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych. Koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. W rzeczywistości zobowiązanie te wobec innych podmiotów zaciągają powiaty, a ich ściągnięcie egzekwuje właśnie od właściciela w drodze egzekucji administracyjnej. Niestety nie jest rzadkością sytuacja, w której nie sposób wyegzekwować owych kosztów, co powoduje, że to powiat jest nimi obciążony.  

Pt., 24 Mj. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska