Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stawiam na lepsze rozwiązania dla mieszkańców - wywiad z Adamem Krzysztoniem

Stawiam na lepsze rozwiązania dla mieszkańców - wywiad z Adamem Krzysztoniem na zdjęciu: Adam Krzysztoń

Oświata, transport i ochrona zdrowia – to najważniejsze wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć powiaty. Jako wiceprezes zarządu Związku Powiatów Polskich będę wspierał nasze samorządy w rozwiązywaniu tych problemów – mówi Adam Krzysztoń, starosta łańcucki.

Dziennik Warto Wiedzieć: Został Pan wiceprezesem Zarządu ZPP aktualnej kadencji. Wcześniej był już Pan członkiem Zarządu. Jak ocenia Pan działalność władz ZPP? Czy coś warto usprawnić/zmienić/rozwinąć?

Adam Krzysztoń: Działalność Zarządu ZPP oraz Biura ZPP oceniam bardzo pozytywnie. Jest to praca na rzecz naszych samorządów, wspólne starania o lepsze rozwiązania dla naszych mieszkańców w nieustannych relacjach ze stroną rządową.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co będzie wyzwaniem dla powiatów i ZPP na ten rok?

Adam Krzysztoń: Aby skutecznie wpłynąć na kondycję samorządów powiatowych skupię się przede wszystkim na podejmowanych przez ZPP działaniach na rzecz poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych, czyli większe ich finansowanie przez państwo – to po pierwsze. A po drugie na funkcjonowania naszych szkół szczególnie zawodowych, aby subwencja oświatowa zapewniała deklarowane wzrosty wynagrodzeń i dobre funkcjonowanie naszych szkół, gdyż Takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie… Jan Zamoyski

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie są największe sukcesy powiatu łańcuckiego, a jakie jego bolączki?

Adam Krzysztoń: Powiat łańcucki ma swoją specyfikę, ze względu na położenie blisko Rzeszowa, na styku szlaków komunikacyjnych, ale traktujemy to jako korzyść. Udało się wypracować formułę współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi województwa, które starają się zrozumieć nasze problemy. Jednocześnie dzięki dobrej współpracy z władzami gmin z terenu powiatu udaje się realizować wspólne cele. Razem można osiągnąć więcej. Wynikiem takiej współpracy są inwestycje o znaczeniu ponadpowiatowym jak przebudowa DK 94 czy łącznika DK94 z autostradą A4.

Stale inwestujemy w szpital powiatowy, poprawiając bazę, pozyskując specjalistów. Trwa jego rozbudowa, co jest ogromnym sukcesem, ponieważ dzięki współpracy wielu osób udało się pozyskać środki finansowe i doprowadzić do rozpoczęcia inwestycji. Umożliwi ona mieszkańcom korzystanie z nowoczesnej służby zdrowia i poprawi warunki pracy personelu medycznego.

Udało się dostosować strukturę szkół ponadpodstawowych, tak by odpowiadała potrzebom uczniów. Stopniowo z wykorzystaniem środków pomocowych inwestuje się w poprawę infrastruktury edukacyjnej. Remontujemy szkoły, kupujemy sprzęt, tworzymy nowe kierunki kształcenia. W ubiegłym roku oddano do użytku nową halę sportową, z której korzystają uczniowie szkół zarówno w ramach zajęć szkolnych jak i pozalekcyjnych.

Powiat łańcucki realizuje szereg działań wspierających środowisko osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prężnie działają powołane do pomocy instytucje jak środowiskowe domy samopomocy, dom pomocy społecznej, miejsca dziennego pobytu dla seniorów. Podejmujemy również działania o charakterze edukacyjnym integrujące mieszkańców np. rajdy rowerowe zwiększające wiedzę o tradycjach i kulturze regionu. Nawet organizowanie święto patrona powiatu Św. Michała Archanioła ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego przez włączenie lokalnych wytwórców i organizacje pozarządowe.

Dziennik Warto Wiedzieć: Największą bolączką samorządów, a powiatów w szczególności jest…

Adam Krzysztoń: … transport publiczny. Niewystarczające w tym zakresie regulacje prawne oraz brak środków powoduje zmniejszenie ilości kursów i zagraża wykluczeniem dla mieszkańców mniejszych miejscowości oraz osób, które nie dysponują prywatnym transportem. Razem z wójtami i burmistrzem gmin z terenu powiatu prowadzę rozmowy, które mam nadzieję pozwolą na wypracowanie rozwiązania godzącego interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Pt., 15 Mrz. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska