Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przepadek pojazdów na rzecz powiatów bez obowiązkowego OC - wywiad z Romanem Potockim

Przepadek pojazdów na rzecz powiatów bez obowiązkowego OC - wywiad z Romanem Potockim na zdjęciu: Roman Potocki

- Pojazdy, których właścicielem po orzeczeniu o przepadku stał się powiat wrocławski nie nadają się do użytkowania. Po oszacowaniu przez biegłego są przekazywane do stacji demontażu jako pojazdy przedstawiające wartość złomu. Zawieranie umowy ubezpieczenia OC na okres od uprawomocnienia się postanowienia sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu do faktycznego demontażu wydaje się nieracjonalne. Tym bardziej, że pojazdy nie nadają się do jakiegokolwiek użytku w ruchu drogowym. – mówi Roman Potocki, starosta wrocławski.

Dziennik Warto Wiedzieć: Usuwanie pojazdów jest zadaniem powiatu. Jeśli właściciel nie odbierze go w określonym terminie, starosta musi wystąpić do sądu w wnioskiem o jego przepadek na rzecz powiatu. Jakie ma to skutki?

Roman Potocki: Z chwilą uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o orzeczeniu przepadku na rzecz powiatu staje się on właścicielem pojazdu. A posiadacz pojazdu mechanicznego jest z mocy prawa zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tak jest nawet wtedy, gdy powiat będący właścicielem nie zamierza użytkować samochodu, co faktycznie ma miejsce.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co się stanie, gdy powiat takiego ubezpieczenia nie zawrze?

Roman Potocki: Brak umowy ma konsekwencje finansowe. Trzeba bowiem wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jej wysokość wynosi: równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu dla samochodów osobowych; równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – gdy chodzi o samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy a w stosunku do pozostałych pojazdów jest to równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z uwagi na skalę usuwanych pojazdów i ich finalnych przepadków na rzecz powiatu wrocławskiego tj. 20 do 25 w skali roku, wysokość ewentualnych opłat jest wysoka.

Dziennik Warto Wiedzieć: Ten temat był już poruszany w przestrzeni publicznej.

Roman Potocki: Tak. Były interpelacje poselskie. Jednak problem nie został jeszcze rozwiązany. Trzeba do niego wrócić. Powiat, który stał się właścicielem pojazdu na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o orzeczeniu przepadku, nie powinien ubezpieczać pojazdu. Powinien być w takim przypadku zwolniony ustawowo z tego obowiązku, który ciąży obecnie na powiecie

Czy są powiaty, które zawierają polisy?

Roman Potocki: Niektóre to robią, na terenie Dolnego Śląska na pewno mamy takie dwa. Jednak są to niepotrzebne koszty, powiaty powinny zostać z nich zwolnione. Nie zapominajmy bowiem, że poza kosztami ubezpieczenia generowane są także koszty związane z obsługą administracyjną takiego zadania oraz zaangażowaniem pracowników powiatów.

Pt., 25 St. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska