Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Super Powiat Elbląski zaprasza - wywiad z Maciejem Romanowskim

Super Powiat Elbląski zaprasza - wywiad z Maciejem Romanowskim na zdjęciu: Maciej Romanowski

Powiat Elbląski uzyskał tytuł „Super Powiat” w rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii powiaty do 60 tys. mieszkańców. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia ze starostą Maciejem Romanowskim.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co dla Powiatu Elbląskiego oznacza wyróżnienie w rankingu?

Maciej Romanowski: Wyróżnienie Powiatu Elbląskiego tytułem „Super Powiat” za rok 2017 w kategorii do 60 tys. mieszkańców w rankingu Związku Powiatów Polskich było miłą niespodzianką, ale zarazem potwierdzeniem efektywności przyjętej przez władze powiatu strategii zrównoważonego rozwoju. Na uzyskanie tej prestiżowej nagrody niewątpliwie miały wpływ wysokie oceny uzyskane w poszczególnych kryteriach zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania promocyjne.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania prowadzi powiat?

Maciej Romanowski: Jedną z największych bolączek, z którą musi mierzyć się większość powiatów w Polsce jest niezadowalający stan dróg lokalnych. Przez blisko 20 lat swojej działalności Powiat Elbląski wypracował skuteczny model współpracy z samorządami gminnymi, które partycypując w kosztach budowy i remontu dróg przyczyniają się do zwielokrotnienia funduszy przeznaczanych na ulepszenie infrastruktury drogowej. W 2017 r. Powiat Elbląski z własnego budżetu wyasygnował ponad 12,6 mln zł na realizację zadań w tym zakresie. Powiat aktywnie pozyskiwał środki pozabudżetowe skutecznie aplikując do programów współfinansowanych ze środków UE za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego a także środków krajowych przekazywanych za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki wprowadzonym zmianom organizacyjnym Szpital Powiatowy w Pasłęku, jako jeden z nielicznych w regionie, nie przynosi deficytu, co umożliwia jego dynamiczny rozwój. W 2017 r. na zadania inwestycyjne i remonty realizowane przez szpital wydatkowano blisko 550 tys. zł. Placówka zyskała m.in. przestronny parking, zakupiono również wiele nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych.

Ważnym elementem w działalności powiatu jest prowadzenie placówek oświatowych. Powiat Elbląski może pochwalić się nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi szkołami z wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną Wszystko to przekłada się na liczne sukcesy, które odnoszą nasi uczniowie w rozmaitych konkursach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Szczególnie cieszą nas wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych oraz egzaminu dojrzałości. W 2017 r. Powiat Elbląski nabył nieruchomość na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku. Dzięki tej inwestycji już niedługo radykalnie poprawią się warunki pracy kadry tej placówki oraz komfort obsługi jej klientów.Potwierdzeniem wysokich wyników w nauce, sporcie i artystycznych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Elbląski mogą być Stypendia Starosty Elbląskiego. W 2017 r. Zarząd Powiatu przyznał łącznie 110 stypendiów w kwocie 40 tys. zł.

W celu poprawy jakości obsługi klientów prowadzone są systematyczne działania w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Sukcesywnie remontowane są pomieszczenia służące do obsługi interesantów. Wprowadza się nowoczesne rozwiązania, takie jak możliwość umówienia wizyty za pośrednictwem Internetu, co minimalizuje czas oczekiwania w kolejce na załatwienie sprawy.

Powiat Elbląski aktywnie współpracuje ze swoimi partnerami zagranicznymi: Powiatem Steinburg w Niemczech, Powiatem Rezina w Mołdawii, Powiatem Tomaszpolskim w Ukrainie i Powiatem Zielenogradskim w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W 2017 r. delegacja Powiatu Elbląskiego wzięła udział w uroczystych obchodach jubileuszu 150-lecia Powiatu Steinburg. 30-osobowa grupa uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Steinburg odwiedziła swoich rówieśników w Powiecie Elbląskim, realizując projekt pn. „Świąteczne tradycje”. Tego rodzaju wymiany młodzieży realizowane są rokrocznie już od 15 lat. W 2017 r. trwały również intensywne przygotowania do wspólnego przedsięwzięcia z partnerem z Obwodu Kaliningradzkiego, w ramach transgranicznego programu UE Polska-Rosja.

Dziennik Warto Wiedzieć: Wyjątkowo ważnym partnerem powiatu w realizacji jego zadań są organizacje pozarządowe.

Maciej Romanowski: W Powiecie Elbląskim jest zarejestrowanych ponad 200 takich organizacji, z których ponad połowa działa bardzo aktywnie. Realizację zadań powiatu w tym zakresie pomagają skoordynować ciała opiniodawczo-doradcze: Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowa Rada Sportu. Powiat Elbląski w 2017 r. zlecił organizacjom pozarządowym realizację 28 zadań publicznych z zakresu kultury, oświaty, sportu i turystyki, dofinansowując je kwotą ponad 160 tys. zł. Inną formą wsparcia działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe jest obejmowanie ich patronatem Starosty Elbląskiego. Udzielenie patronatu, poza wzmocnieniem promocji przedsięwzięcia, wiąże się najczęściej również z udzieleniem wsparcia merytorycznego i rzeczowego. W 2017 r. na tę formę pomocy organizacjom pozarządowym przeznaczono kwotę około 25 tys. zł.

W 2017 r. Starosta Elbląski już po raz siódmy ogłosił konkurs „Wieś z inicjatywą”. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej aktywnych wsi, które dzięki własnej, społecznej pracy mieszkańców wiele zmieniły w swoich miejscowościach. Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością - łącznie w dotychczasowych edycjach stanęło do rywalizacji 45 miejscowości, tj. 26% wszystkich wsi sołeckich w powiecie elbląskim. Niektóre wsie zgłaszały się do konkursu parokrotnie, co spowodowało, że komisja konkursowa przeprowadziła łącznie 88 wizytacji w terenie. Konkurs znakomicie promuje aktywność lokalnych społeczności na rzecz poprawy swojego wizerunku, działania aktywizujące i integrujące mieszkańców, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy Państwa do miast i wiosek na terenie Powiatu Elbląskiego. Poznajmy bogatą i skomplikowaną historię tych ziem, od czasów przedkrzyżackich do współczesnych. Zapraszamy na jedyną w pełni działającą tego typu budowlę hydrotechniczną na świecie – Kanał Elbląski, gdzie statek „płynie” po trawie. Weźmy udział w powiatowych dożynkach, które odbędą się w sobotę 8 września br. w Nowakowie, gm. Elbląg.

Super Powiat Elbląski zaprasza!

Sob., 19 Mj. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska