Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Proekologiczny Biłgoraj - wywiad z Januszem Rosłanem

Proekologiczny Biłgoraj - wywiad z Januszem Rosłanem na zdjęciu: Janusz Rosłan

Gmina miejska Biłgoraj zajęła I miejsce w Rankingu OZE oraz II w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia z Januszem Rosłanem, burmistrzem Biłgoraja.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania proekologiczne prowadzi Biłgoraj?

Janusz Rosłan: Gmina - miasto Biłgoraj w latach 2016-2017 podjęła działania prowadzące do ochrony powietrza poprzez aplikowanie o ośrodki zewnętrzne w ramach RPO LW na dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju”.

W dniu 30 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 5 405 827,20 zł a dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi

4 151 714,50 zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych. W ramach zadania wykonanych zostanie 386 instalacji solarnych i wymienione zostaną 72 stare kotły CO2 opalane węglem, na nowoczesne kotły opalane paliwem ekologicznym. Realizacja projektu zakończy się w 2018 r.

W ramach tego samego programu złożony został wniosek o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych, który przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, lecz na chwilę obecną umowa o dofinansowanie z Województwem Lubelskim nie została jeszcze podpisana. W ramach tego zadania planowany jest montaż 251 instalacji fotowoltaicznych - również na budynkach prywatnych mieszkańców.

Dziennik Warto Wiedzieć: Są inicjatywy, które Biłgoraj prowadzi od lat.

Janusz Rosłan: Do działań proekologicznych prowadzonych na terenie miasta corocznie, od 2008 roku do chwili obecnej, należy pomoc mieszkańcom w wymianie pokryć dachowych zawierających azbest, na pokrycia z materiałów ekologicznych, poprzez dofinansowanie do kosztów demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych. W 2017 roku w ramach projektu współfinansowanego przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie usunięto azbest (płyty eternitowe) z 64 posesji znajdujących się na terenie miasta, łącznie 90,7 tony azbestu.

Zadaniami realizowanymi przez gminę - miasto Biłgoraj, które przyczyniły się do redukcji CO2 była również: budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż opraw typu LED, modernizacja energochłonnej infrastruktury i energetyczne wykorzystanie biogazu w układzie kogeneracyjnym oczyszczalni ścieków (realizowana przez PGK Sp. z o.o.) oraz modernizacja sieci ciepłowniczej - realizowana przez Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Dziennik Warto Wiedzieć: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Pt., 23 Mrz. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska