Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Poziom przygotowania zawodowego młodzieży wzrasta - wywiad z Edmundem Kaczmarkiem

Poziom przygotowania zawodowego młodzieży wzrasta - wywiad z Edmundem Kaczmarkiem na zdjęciu: Edmund Kaczmarek

Powiat Jędrzejowski zwyciężył w rankingu Związku Powiatów Polskich, zdobywając honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2017 w kategorii powiaty do 120 tys. mieszkańców. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia z Edmundem Kaczmarkiem, starostą jędrzejowskim.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania prorozwojowe prowadzi powiat?

Edmund Kaczmarek: Powiat Jędrzejowski od lat skutecznie pozyskuje środki pozabudżetowe na inwestycje: drogowe, oświatowe, pomocy społecznej. W tym roku po raz pierwszy w historii budżet powiatu przekroczył 90 milionów złotych, z tego 20 milionów przeznaczamy na cele inwestycyjne. Wykorzystanie środków unijnych to w tym roku nasz najważniejszy priorytet. Zostaną one przeznaczone głównie na inwestycje w oświacie, czyli podniesienie jakości kształcenia, poprawę bazy dydaktyczno-sportowej, wyposażenie pracowni, termomodernizację szkół z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto prawie każda z sześciu naszych placówek szkolnych realizuje samodzielnie po kilka projektów z unijnych środków, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pozyskujemy dzięki temu wyposażenie placówek, nasi uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z praktyk, staży, wyjazdów. Odbywają się dodatkowe zajęcia w szkołach. Wszystko to sprawia, że poziom przygotowania zawodowego młodzieży, przed startem w dorosłe życie, jest coraz lepszy.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co zasługuje na szczególną uwagę i może służyć jako dobra praktyka?

Edmund Kaczmarek: Staramy się zaktywizować organizacje pozarządowe istniejące w powiecie. Ludzie chcą zmieniać rzeczywistość nie tylko poprzez wybrany samorząd, ale sami, własnymi rękami, własną aktywnością. To trzeba dostrzegać i doceniać. Stowarzyszenia często mają dobre pomysły, ale nie mogą ich zrealizować ze względu na brak funduszy. Dlatego już od ubiegłego roku w powiecie jędrzejowskim funkcjonuje tzw. fundusz pożyczkowy. W budżecie zarezerwowaliśmy pół miliona zł na pożyczki dla stowarzyszeń na tzw. wkład własny do projektów unijnych. Mogą zrealizować przedsięwzięcie, a następnie po odzyskaniu pieniędzy zwracają nam pożyczkę. Oczywiście, pożyczki są należycie zabezpieczone od strony prawnej, aby nie narazić na uszczerbek finansów powiatu. Tę praktykę kontynuujemy w bieżącym roku. Innym sposobem pomocy dla NGO jest otwarty konkurs grantowy ogłoszony w tym roku przez Zarząd Powiatu pod nazwą „Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego”. Na konkretne przedsięwzięcia stowarzyszenia mogą otrzymać do 5 tysięcy złotych z budżetu powiatu.

Starając się promować wśród mieszkańców dbałość o estetykę otoczenia, a także o walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, od kilkunastu lat organizujemy konkursy na „Piękne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska” - zagrody, wsie, a wkrótce będą to także konkursy dla poszczególnych gmin. Taka rywalizacja pomiędzy mieszkańcami, wsiami, gminami przynosi pozytywne efekty w postaci większej dbałości o otoczenie. Wartością dodaną są nagrody dla wsi (kosiarki samojezdne), które przekazujemy sołtysom podczas dożynek powiatowych.

Dziennik Warto Wiedzieć: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Pt., 23 Lt. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska