Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dbaj o środowisko, chroń mieszkańców - wywiad z Tadeuszem Ferencem

Dbaj o środowisko, chroń mieszkańców - wywiad z Tadeuszem Ferencem na zdjęciu: Tadeusz Ferenc (fot. Tadeusz Późniak)

Miasto Rzeszów zajęło pierwsze miejsce w prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017 (kategoria miasta na prawach powiatu), zdobywając honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2017. Jednocześnie Rzeszów, także na pierwszej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu, uplasowało się w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej za rok 2017.
Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa rozmawia z Dziennikiem Warto Wiedzieć o działaniach miasta na rzecz ochrony środowiska.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania proekologiczne i prorozwojowe prowadzi miasto i co jest w nich wyjątkowe?

Tadeusz Ferenc: Do takich działań należą: 

  1. Zbiórka Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

We wrześniu 2007 r. uruchomiono system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach programu: „Elektro-śmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”. Dzięki projektowi  stworzono mieszkańcom Rzeszowa warunki do pozbycia się starych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

  1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Podstawą do opracowania Programu była przeprowadzona w roku 2010 na terenie miasta Rzeszowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W ub. roku odebrano i unieszkodliwiono wyroby azbestowe w ilości 122,02 kg. Koszty, które zostały poniesione na realizację w/w zadania po wykonaniu prac wynosiły 54 793,15 zł.

  1. Mapa akustyczna miasta Rzeszowa oraz Program ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna powstała w celu oceny klimatu akustycznego miasta Rzeszowa. Wykonane opracowanie jest podstawowym elementem wspomagającym planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekspertyz obejmujących ocenę oddziaływania inwestycji drogowych czy przemysłowych na środowisko. Mapa akustyczna pozwala również zidentyfikować i zlokalizować źródła hałasu odpowiedzialne za przekroczenia wartości dopuszczalnych, a także podjąć skuteczne działania zmierzające do wyciszenia lub ograniczenia emisji hałasu.

Na podstawie mapy akustycznej w 2018 r. zostanie sporządzony Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa.

  1. Program ochrony środowiska miasta Rzeszowa.

Program jest dokumentem strategicznym umożliwiającym prowadzenie systematycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska w latach 2017 - 2020. 

  1. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie.

W ramach projektu zorganizowana została kampania informacyjno – edukacyjna, która miała na celu przede wszystkim przedstawienie korzyści zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji, a także służyła zachęceniu mieszkańców do wymiany starych źródeł ogrzewania na ekologiczne.

W wyniku realizacji projektu do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączone zostanie 27,35% powierzchni ogrzewalnej w budynkach wielorodzinnych, położonych w centrum. Powstanie 26 szt. nowych węzłów cieplnych, zlikwidowane zostanie 168 szt. kotłowni, palenisk domowych opalanych paliwem stałym (węgiel, koks).

Ponadto wprowadziliśmy kontrolę emisji spalin samochodowych przez policję. W 2016 r. miasto kupiło dymomierz z analizatorem spalin, który został przekazany do policji. W ciągu ubiegłego roku policja przeprowadziła 258 badań na terenie miasta Rzeszowa, podczas kontroli zatrzymano 160 dowodów rejestracyjnych z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości. Straż Miejska przeprowadza kontrole kotłowni należących do osób fizycznych pod kątem spalania odpadów, posiada możliwość poboru próbek żużli i popiołów z kotłów i palenisk.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co z tych działań warto kontynuować i rekomendować, aby stało się wzorem dla innych samorządów?

Tadeusz Ferenc: Każdy samorząd jest doskonale zorientowany jakie powinien podjąć kroki, aby zadbać o środowisko a przez to chronić mieszkańców przed nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. My chętnie wzorujemy się na przykładach innych miast. 

Dziennik Warto Wiedzieć: Co dla miasta oznacza zwycięstwo w rankingu OZE ZPP i rankingu Gmin i Powiatów ZPP?

Tadeusz Ferenc: To bardzo miłe, że jesteśmy doceniani za nasze działania proekologiczne. Widocznie to, co robimy jest zauważalne w Polsce. Oczywiście najważniejsza jest ochrona i stwarzanie coraz lepszych warunków dla życia mieszkańcom Rzeszowa. Rankingi utwierdzają nas, że te wszystkie działania przynoszą efekty.

Dziennik Warto Wiedzieć: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

O osiągnięciach miasta pisaliśmy także tutaj.

Pt., 16 Lt. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska