Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rzecznik prasowy urzędu powinien znać kodeks etyki - wywiad z Izabelą Bogdanowicz

Rzecznik prasowy urzędu powinien znać kodeks etyki - wywiad z Izabelą Bogdanowicz na zdjęciu: dr Izabela Bogdanowicz

- Przydatne może być zawarcie w kodeksie etyki wzorców komunikowania się z mediami i dobrych praktyk w tym zakresie – mówi z rozmowie z Dziennikiem Warto Wiedzieć Izabela Bogdanowicz, dr nauk społecznych w zakresie nauki o mediach, której rozprawa doktorska rozprawę pt.: „Wpływ kodeksów etyki na wzorce komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z mediami”, została wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu im. prof. Michała Kuleszy.

Dziennik Warto Wiedzieć: Kiedy i gdzie obroniła Pani rozprawę doktorską?

Izabela Bogdanowicz: Obrona mojej rozprawy doktorskiej odbyła się 9 marca 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim i była jedną z ostatnich obron na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od roku akademickiego 2016/2017 jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co skłoniło Panią do wyboru tematu i następnie zgłoszenia się do konkursu?

Izabela Bogdanowicz: W 2004 roku zaczęłam współpracę z uczelnią, ale z pozycji praktyka, więc prowadziłam ćwiczenia i nie miałam obowiązku pracy naukowej. Skupiłam się na poszukiwaniu autorskich rozwiązań w zakresie dydaktyki. Kiedy współpraca trwała kolejny rok, doszłam do wniosku, że trzeba sprawdzić się także w pracy naukowej. Wybór tematu miał związek z moim doświadczeniem zawodowym: w mediach, z pozycji dziennikarza, sekretarza redakcji i redaktora naczelnego, ale i w samorządzie, gdzie byłam bezpartyjną radną i społecznym członkiem zarządu.

Do jakościowych badań relacji samorządowców z mediami, w kontekście kodeksów etyki zawodowej, zachęcił mnie profesor Wiesław Macierzyński, który później podjął się roli promotora. W ostatnich latach wiele jednostek samorządu terytorialnego przyjęło kodeks etyki, więc interesujący badawczo był problem komunikowania się ich w kontekście etyki. Dzięki poznaniu elementów tego procesu można poprawić jakość komunikacji społecznej – pożądaną przez społeczeństwo, istotną dla administracji publicznej.

Obrona z wyróżnieniem i rekomendacja wydania doktoratu oraz opinia recenzentki, profesor Grażyny Ulickiej, że praca jest jedną z najlepszych spośród kilkudziesięciu, które zrecenzowała, to fakty, które dały mi wiele satysfakcji. Na zgłoszenie pracy na konkurs zdecydowałam się jednak dopiero za namową profesor Beaty Ociepki, która zaakcentowała znaczenie ewentualnego sukcesu nie tylko dla mnie, ale także dla katedry czy wydziału.

Dziennik Warto Wiedzieć: Proszę opowiedzieć o swojej pracy doktorskiej.

Izabela Bogdanowicz: To, co może być przydatne dla szefów zarządów w samorządzie terytorialnym, zawiera się i w części teoretycznej, i badawczej. Z badań wynika między innymi, że warto zwrócić uwagę na kilka czynników, dzięki którym można zainicjować proces optymalizacji komunikowania się administracji samorządowej z lokalną społecznością via media.      

Kluczowe jest opracowanie strategii komunikowania się, ale także kompetencje zawodowe osoby pełniącej de facto rolę rzecznika prasowego. Skoro zaś informacja stanowi dobro publiczne i jest składnikiem ładu medialnego, to przydatne może być zawarcie w kodeksie etyki wzorców komunikowania się z mediami i dobrych praktyk w tym zakresie. Ponadto warto wspierać proces internalizacji wartości, choćby przez rozmowy o etyce.           

Ambicją samorządowych VIP-ów mogłoby być doprowadzenie do stanu, gdy posiadanie kodeksu etyki jest równoznaczne ze znajomością i zrozumieniem jego treści przez osoby, reprezentujące JST w relacjach z mediami. Integralną częścią mojej rozprawy doktorskiej są przykłady dobrych praktyk.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co ją wyróżnia?

Izabela Bogdanowicz: Na to pytanie nie umiałabym sama odpowiedzieć, ponieważ nie mam skali porównawczej. Teraz, po obronie, już wiem, że walory użytkowe oraz autorski wkład w teorię są wysoko cenione w rozprawie doktorskiej. Ważne było również to, że osobiście przeprowadziłam w województwie mazowieckim badania terenowe w formie wywiadów pogłębionych.

Wybrany temat wydaje się ponadczasowy, zwłaszcza w kontekście nowych mediów i zmian w zawodzie dziennikarza. Komunikowanie się administracji samorządowej z mediami jest bowiem istotne w procesie budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie. Interesujący i wartościowy materiał stanowią wypowiedzi samorządowców, którzy mają relacje z mediami, o etyce zawodowej urzędnika, specjalisty public relations i dziennikarza. 

Dziennik Warto Wiedzieć: Co dalej – pracuje Pani/zamierza pracować – czy będzie miało to/ma związek z samorządem?

Izabela Bogdanowicz: W trybie konkursu ogłoszonego na wydziale uzyskałam możliwość okresowego zatrudnienia na uczelni, więc teraz jest za wcześnie, by mówić o dalszych planach. Bez wątpienia jednak przybywa samorządowców, którym zależy na optymalizacji komunikowania się z lokalnymi społecznościami poprzez media – tradycyjne i nowe.     

Nowocześnie zarządzanym jednostkom administracji samorządowej jest coraz bliżej do każdego, kto łączy wiedzę z praktyką i umiejętnością efektywnego przekazu. Dlatego rozważam również współpracę z samorządem.

Dziennik Warto Wiedzieć: Dziękuję za rozmowę.

Pt., 7 Lp. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska